Połączyć ścieżki

W gminach Chełm i Kamień realizacja projektu zwanego potocznie „rowerem miejskim” idzie pełną parą. Pierwsze odcinki ścieżek rowerowych i parking już są. Teraz partnerzy projektu i rowerzyści czekają na to, aż chełmski ratusz ogłosi i rozstrzygnie wspólny przetarg zakładający m.in. dostawę jednośladów i połączenie ścieżek.

Liderem projektu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” jest miasto Chełm, partnerami są gminy Chełm i Kamień, a ścieżki rowerowe na terenie tych trzech samorządów mają być jak system naczyń połączonych. Współfinansowany z unijnej dotacji „Rower miejski” jedzie do nas dość długo, ale tak naprawdę liczyć się będą efekty tego projektu. Zakłada on kilkanaście stacji wypożyczeń, z czego większość znajdować ma się w Chełmie, a pozostałe w gminach partnerskich.

Ogłoszony przez chełmski ratusz jeszcze w poprzedniej kadencji przetarg unieważniono, bo wybrany rower miejski był starszej generacji, a nowym włodarzom miasta zależało, aby użytkownicy mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Procedury się przedłużyły i konieczne było podpisanie przez ratusz aneksu do umowy o dofinansowanie. Za to pierwsze efekty projektu widzą już mieszkańcy gminy Chełm, gdzie najwcześniej rozpoczęto realizację robót.

A ich zakres jest spory i obejmuje ścieżki rowerowe w Depułtyczach Królewskich, Żółtańcach-Kolonii (od ul. Metalowej do skrzyżowania z drogą gminną) i nad zalewem w Żółtańcach wraz z parkingiem i oświetleniem, a także na odcinkach w Horodyszczu-Kolonii, Parypsach, Stawie oraz tzw. ciąg pieszo-rowerowy w Strupinie Małym i wzdłuż drogi relacji Chełm – Hrubieszów.

– U nas prace są już bardzo zaawansowane, a termin wykonania zadania jest do końca kwietnia przyszłego roku – mówi Lucjan Piotrowski, zastępca wójta gminy Chełm.

W Kamieniu też praca wre. Koparki wyrównują działkę przed lecznicą, niedaleko urzędu gminy. Powstanie tam parking ze stojakami na rowery miejskie.

– Oprócz tego wspólnie z gminą Chełm wybudujemy w przyszłym roku ścieżkę rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej od granic Chełma do Kamienia – informuje wójt Stocki. – Każda z gmin poniesie koszty budowy ścieżki rowerowej na własnym terenie.

Koszt inwestycji w gminie Kamień to trochę ponad 138 tys. zł, z czego 105 tys. zł to unijna dotacja. Zamysł jest taki, że na budowanym właśnie parkingu kierowcy będą mogli zostawić auta i przesiąść się na wypożyczone jednoślady. Ale zakup rowerów miejskich leży już w gestii chełmskiego ratusza. W UM Chełm wyjaśniają, na jakim etapie jest realizacja projektu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”.

– 29 sierpnia został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, zwiększający kwoty na poszczególne zadania oraz poziom całkowitego dofinansowania – informują w biurze prasowym. – W związku z tym na wrześniowej sesji Rady Miasta Chełm urealniono plan wydatków w ramach projektu, aby możliwe było uruchomienie procedur zamówień publicznych. W październiku przygotowane zostało postępowanie dotyczące budowy wspólnej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 844, które zostanie ogłoszone po podjęciu uchwał w gminach Chełm i Kamień, dotyczących wieloletniej prognozy finansowej.

W trakcie opracowywania są również opis przedmiotu zamówienia oraz istotne postanowienia umowy dotyczące zakupu taboru, niezbędne do zaktualizowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia zamówienia w formie przetargu unijnego. Trwają prace nad uszczegółowieniem dokumentów, które pozwolą na ogłoszenie wspólnego dla wszystkich partnerów przetargu unijnego na system roweru miejskiego i gminnego, związane z powstaniem stacji roweru, dostawę rowerów oraz zarządzaniem systemem. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here