Policja w nowych murach

Ma ponad 460 m kw. powierzchni i kosztował blisko 3,8 mln zł. Dobiegła końca budowa nowoczesnego komisariatu policji w Rejowcu Fabrycznym, która trwała dwa lata. W środę 20 listopada odbyło się uroczyste otwarcie. W jednostce służbę będzie pełnić 22 funkcjonariuszy.

Cała inwestycja była możliwa dzięki przychylności miasta Rejowiec Fabryczny. Radni i burmistrz Stanisław Bodys, mając na uwadze względy bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy policji, podjęli decyzję o przekazaniu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w trwały zarząd działki przy ul. Orzechowej 17. Budowa nowoczesnego komisariatu ruszyła w 2017 roku. Pieniądze pochodziły z programu modernizacji policji, a wsparcia udzieliło również miasto Rejowiec Fabryczny.

Całość kosztowała prawie 3,8 mln zł. W ciągu dwóch lat powstał jednopiętrowy budynek o powierzchni ponad 460 m kw. Oprócz pokoi biurowych są też pomieszczenia techniczne, socjalne, dla oficera dyżurnego, dla dzielnicowych, poczekalnia z sanitariatami przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, sala odpraw, gabinety komendantów z sekretariatami i kancelaria. Dotychczasowy budynek policji mieścił się w sąsiednim Rejowcu przy ul. Parkowej.

Funkcjonariusze nie mieli tam jednak komfortowych warunków do pracy. Obiekt nie spełniał obowiązujący standardów funkcjonalnych i użytkowych. W nowo oddanym budynku w Rejowcu Fabrycznym będzie pracować 22 policjantów. Funkcjonariusze z komisariatu w Rejowcu Fabrycznym otrzymali także nowy oznakowany radiowóz marki Hyundai. Nową siedzibę komisariatu oraz otrzymany radiowóz poświęcili policyjni kapelani ks. Bogdan Zagórski oraz ks. Marcin Gościk.

W uroczystym otwarciu komisariatu udział wzięli m.in. Sylwester Tułajew – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, insp. Tomasz Szymański – zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, mł. insp. Mariusz Kołtun – Komendant Miejski Policji w Chełmie, Zdzisław Szwed – członek zarządu województwa lubelskiego, Jerzy Kwiatkowski – wicestarosta chełmski, a także burmistrz Rejowca Fabrycznego – Stanisław Bodys, wójt gminy Rejowiec Fabryczny – Zdzisław Krupa oraz lokalni samorządowcy.

Sekretarz stanu w MSWiA Sylwester Tułajew odczytał list od ministra Mariusza Kamińskiego. – „…Nowoczesny Komisariat Policji w Rejowcu Fabrycznym stał się faktem. To niezwykle ważna inwestycja dla funkcjonariuszy oraz mieszkańców regionu. Każde przedsięwzięcie poprawiające warunki służby policjantów oraz wpływające na bezpieczeństwo obywateli stanowi powód do dumy…” – napisał m.in. minister Kamiński.

Szef lubelskiego garnizonu insp. Robert Szewc nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia komisariatu. Burmistrz Stanisław Bodys podkreślił bardzo dobrą współpracę samorządu z policją, która twa od lat. – Efektem tej współpracy jest m.in. otwierany dzisiaj nowy komisariat w Rejowcu Fabrycznym. Pracującym tam funkcjonariuszom i pracownikom życzę satysfakcji z pełnionej służby – mówił. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here