Policja w SP nr 1

W SP nr 1 w Krasnymstawie zorganizowano tydzień profilaktyki. W tym roku uczniowie wzięli udział w spotkaniach „Wypracujmy to razem – nasze relacje z policją”.

Współpracujący ze SP nr 1 aspirant sztabowy Anna Podgórska, młodszy aspirant Jolanta Babicz oraz Mariusz Rozwód, emerytowany policjant, podzielili się swoim doświadczeniem i znajomością specyfiki pracy w policji.

Tematem spotkania policjanci zmotywowali uczniów do refleksji nad wartościami jakie przyświecają im w życiu. Uczniowie, którzy lubią przekraczać granice pewnie zrozumieli, że ich postepowanie może skończyć się konsekwencjami. Młodzież miała możliwość odegrania scenek z życia codziennego i poznać zasady kulturalnego zachowania w relacji policji i obywateli. (k)