Policja weszła do Siedliszcza

W poniedziałek (21 stycznia) odbyło się uroczyste otwarcie odtworzonego Posterunku Policji w Siedliszczu, w którym uczestniczyli m.in.: zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – insp. Robert Szewc, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, Anna Pańczyk reprezentująca Beatę Mazurek posła na Sejm RP, Zbigniew Szwed – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Burmistrz Siedliszcza – Hieronim Zonik, a także zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak, osobiście wręczył kierownikowi jednostki symboliczny klucz. Następnie, wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, insp. Robertem Szewcem, przekazali funkcjonariuszom z nowego posterunku kluczyki do trzech radiowozów (dwa oznakowane i jeden nieoznakowany Opel Astra).

Wcześniej funkcjonujący posterunek w Siedliszczu został zlikwidowany w grudniu 2012 roku. Nowy posterunek mieści się przy ul. Leśnej 10. Decyzja o jego przywróceniu to w głównej mierze efekt oczekiwań samych mieszkańców. Obecność policji na miejscu ma przełożyć się na szybszą reakcję na zagrożenia.

– Otwarcie Posterunku Policji w Siedliszczu to rozpoczęcie pewnego nowego etapu w życiu tego miasta. To miasto dostaje swoich policjantów i swój posterunek po to, żeby to miejsce było bardzo bezpieczne – powiedział z-ca Komendanta Głównego Policji, dziękując burmistrzowi za współpracę przy realizacji inwestycji.

– To, co się dzisiaj staje, jest historią. Ten piękny obiekt wybudowany w bardzo szybkim czasie to zasługa Komendanta Wojewódzkiego oraz Miejskiego Policji, którzy starali się o to, by dzieło, które czynią było wykonane dobrze – dodał Hieronim Zonik, Burmistrz Siedliszcza.

W parterowym, przestronnym budynku (dostosowany dla potrzeb niepełnosprawnych) służbę pełni łącznie 12 funkcjonariuszy na czele z kierownikiem. Oprócz podjazdów i sanitariatów, zainstalowany wideodomofon posłuży interesantom do bezpośredniej łączności z oficerem dyżurnym KMP w Chełmie.

– Otwieramy ten posterunek jako siódmy w województwie lubelskim, posterunek odtwarzany po latach, bo mamy przeświadczenie, że bez policji na miejscu, bezpieczeństwa lokalnym społecznościom nie zapewnimy – podsumował w swoim wystąpieniu Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski.

„Nikt nie ma wątpliwości, że to właśnie poczucie bezpieczeństwa jest istotnym dobrem z punktu widzenia obywateli. Policja jest dla nich i aby mogła wykonywać właściwie swoje zadania powinna być wśród mieszkańców dostępna każdego dnia. Ten nowo wybudowany nowoczesny i funkcjonalny budynek będzie służył nie tylko policjantom, ale przede wszystkim każdej osobie, która będzie potrzebowała pomocy (…)” – tak brzmi fragment odczytanego w trakcie uroczystości listu poseł Beaty Mazurek. (pc)