Półtora miliona dla DPS-ów

Domy Pomocy Społecznej w powiecie chełmskim otrzymały łącznie ponad półtora miliona złotych unijnej dotacji. Placówki w Nowinach, Kaniem i Chojnie Nowym Pierwszym mają przeznaczyć te pieniądze na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa.

Urząd Marszałkowski w Lublinie informuje, że w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” unijne dotacje otrzyma czterdzieści cztery Domy Pomocy Społecznej w województwie lubelskim.

Całkowita wartość wsparcia wynosi blisko 23 mln zł (z czego dofinansowanie z EFS to ponad 19 mln zł). Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, wręczył umowy m.in. przedstawicielom DPS-ów w: Nowinach (opiewała na 977 050 zł), Kaniem (308 700 zł), a także Chojnie Nowym Pierwszym (273 100 zł).

– Celem projektu wdrażanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest łagodzenie skutków pandemii koronawirusa oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom – tłumaczy marszałek Stawiarski. – Przyznane fundusze mają stanowić doraźną pomoc dla mieszkańców oraz personelu DPS-ów znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach trwania epidemii COVID-19. Podopieczni oraz pracownicy domów pomocy społecznej są grupą szczególnego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków na walkę z koronawirusem.

Dotacje dla DPS-ów w ramach tego projektu mogą by przeznaczane na: zakup sprzętu i wyposażenia, doposażenie stanowisk pracy, tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS-ach, dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, opiekujących się mieszkańcami DPS-ów, zatrudnienie dodatkowych pracowników w tych placówkach na okres do 3 miesięcy, przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny, przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin. (opr. mo)