Pomór świń w Żółkiewce i Rudniku!

Wojewoda lubelski wyznaczył obszar zagrożony wirusem afrykańskiego pomoru świń na terenie gmin Rudnik i Żółkiewka.

31 października wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i krasnostawskiego. Tzw. obszar zagrożony wirusem ASF wyznaczył m.in. w miejscowościach: Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Chłaniówek i Wierzchowina (na terenie gminy Żółkiewka) oraz we wsi Bzowiec w gminie Rudnik. Obszar ma promień o długości 7 km.

Przypominamy, że na obszarze zagrożonym zakazuje się: wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii, transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie, organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na opisanym wyżej obszarze nakazuje się z kolei: oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby, zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here