Pomyślmy o zdrowiu

Od lipca mieszkanki Świdnika mogą skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań piersi. Program adresowany jest do pań między 28. a 49. rokiem życia, a finansuje go Urząd Miasta Świdnik.


W Polsce każdego roku u ok. 16 tys. kobiet wykrywany jest nowotwór piersi. Z jego powodu umiera ok. 5 tys. osób. Specjaliści podkreślają, że najlepszym sposobem walki z rakiem jest jego wczesne zdiagnozowanie.
Od początku lipca świdniczanki między 28. a 49. rokiem życia mogą skorzystać z profilaktycznego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Badania wykonywane są w Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ „Marmed” przy ul. Jarzębinowej 4. Badanie adresowane jest do pań, u których w ostatnim roku nie zdiagnozowano nowotworu piersi i posiadają dokument potwierdzający zameldowanie stałe lub czasowe na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Więcej informacji i rejestracja pod numerem telefonu 81 751 44 66. Udział w badaniu jest bezpłatny. (w)