Porozumienie z korzyścią dla wszystkich

Grupa Poleskie Psy Ratownicze już oficjalnie jest partnerem komendy PSP we Włodawie. Głównym celem porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu włodawskiego. Obie organizacje mają się też wzajemnie wspierać, szkolić i promować.

We wtorek (16 stycznia) Ewa Jabłońska, założycielka grupy Poleskie Psy Ratownicze podpisała z komendantem PSP we Włodawie, bryg. mgr. inż. Robertem Barszczewskim porozumienie o współpracy. – To wydarzenie otwiera nowy rozdział współpracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców naszego Powiat Włodawskiego. Porozumienie jest rezultatem wspólnego zaangażowania obu stron w budowę solidnej współpracy w obszarze ratownictwa i działań poszukiwawczych. Otwiera drzwi do efektywnej koordynacji działań, dzięki której obie strony mogą skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa lokalnej społeczności – pisze pani Ewa.

Obie strony zadeklarowały również prowadzenie wspólnych akcji społecznych, informacyjnych, promocyjnych czy organizację szkoleń i pokazów. – Trzeba pamiętać, że grupa Poleskie Psy Ratownicze pierwotnie powstała i działała właśnie przy jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrykach i obecnie ma w swoich zasobach członków OSP – mówi komendant.

– Można więc powiedzieć, że doskonale się znamy i uzupełniamy z korzyścią dla obu stron, ale przede wszystkim dla mieszkańców i osób przebywających w powiecie włodawskim, bo nasze działania są skierowane właśnie na poprawienie poziomu ich bezpieczeństwa – dodaje Barszczewski. (bm)

News will be here