Pospieszyli się z informacją

W ostatnim czasie, z inicjatywy jednego ze stowarzyszeń działających na terenie gminy Wyryki, wśród mieszkańców rozpowszechniana była broszura informacyjna o zmianie zasad przyznawania stypendiów socjalnych dla uczniów. – Niestety, informacja ta jest nierzetelna i może powodować duże perturbacje dotyczące wypłaty tych świadczeń dla mieszkańców gminy – mówi wójt Andrzej Ćwirta. – Problem stanowi wiadomość jakoby mieszkańcy już mogli przedkładać faktury dokumentujące poniesienie wydatków związanych z stypendium szkolnym na nowych zasadach. Tymczasem zgodnie z zapisami uchwały nowy regulamin zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia opublikowania go w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Na chwilę obecną taka publikacja jeszcze nie nastąpiła, a co za tym idzie nadal obowiązuje regulamin w poprzednim brzmieniu. Z naszych doświadczeń wynika, że okres od uchwalenia przez radę do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego może wynosić nawet ponad 2 miesiące. Dlatego wprowadzająca w błąd informacja może nieść za sobą przykre konsekwencje dla mieszkańców gminy ubiegających się o stypendium socjalne dla dzieci. Niestety, w przypadku kiedy mieszkańcy dokonaliby teraz zakupu artykułów, których nie przewiduje obecnie obowiązujący regulamin, zakup taki nie będzie uwzględniony w rozliczeniu przyznanych stypendiów, nawet jeśli spełniałby kryteria nowego regulaminu – tłumaczy wójt. – Wszystkich zainteresowanym ubieganiem się o stypendium socjalne pragnę poinformować, że po opublikowaniu uchwały nr XVI/74/16 Rady Gminy Wyryki w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego możliwym będzie przekładnie znacznie szerszego wachlarza wydatków ponoszonych w związku z edukacją dziecka. Zaliczać do nich można będzie m.in. podręczniki, czy programy komputerowe, przybory i pomoce szkolne, plecaki, stroje na w-f, opłaty za udział w zajęciach dodatkowych, za wycieczki szkolne, zakup sprzętu komputerowego, stroju galowego, czy zakup instrumentu – wylicza Ćwirta. – Jak tylko uchwała zostanie opublikowana, za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz informacji przekazanej sołtysom poinformujemy mieszkańców o terminie obowiązywania nowego regulaminu. Zaistniałe zamieszanie nie powstało z winy Urzędu Gminy, jednak wszystkich wnioskodawców stypendiów socjalnych chciałbym przeprosić za chaos informacyjny, jaki powstał w związku ze zmianą zasad przyznawania stypendiów socjalnych w naszej gminie – dodaje wójt.