Pośredniak ma na staże i dotacje

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie zachęca bezrobotnych do podejmowania staży, robót publicznych i prac interwencyjnych. W pośredniaku można się postarać także o bony na zasiedlenie i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PUP w Chełmie dysponuje pieniędzmi na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w ramach takich form wsparcia jak staże, roboty publiczne i prace interwencyjne. Bezrobotni do 30. roku życia mogą także ubiegać się o tzw. bony na zasiedlenie. Do tego chełmski pośredniak informuje o dofinansowaniach dla tych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Zainteresowani jednorazowymi dotacjami na ten cel w 2022 r. mogą się o nie ubiegać z kilku źródeł.

Projekt pod nazwą „Nowy start – lepsze jutro (VII)” skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia zarejestrowanych w PUP, należących do co najmniej jednej z następujących grup: osoby powyżej 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami lub o niskich kwalifikacjach. W tym przypadku dotacja na rozpoczęcie działalności wynosi 30 tys. zł.

Z kolei o 28 tys. zł mogą starać się osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w pośredniaku, w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm (VI)”. Osoby nie kwalifikujące się do powyższych projektów, ale również zarejestrowanych jako bezrobotne mogą starać się o 27 tys. zł jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane ze środków Funduszu Pracy. Z dotacji młodzi przedsiębiorcy mogą finansować m.in. zakup sprzętu, narzędzi, pomoc prawną i doradztwo związane z założeniem firmy, a także usługi czy materiały reklamowe. (opr. mo)

News will be here