Powalczą z alkoholizmem. Nie za darmo

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk powołał nowy skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasiada w niej dziewięć osób, które za każde posiedzenie otrzymują od 220 do 290 zł.

Przewodniczącą komisji pozostała Alicja Grabiec z UM Krasnystaw, a wiceprzewodniczącym – Piotr Galiński (psycholog). Skład komisji uzupełniają: Kamil Bortacki (MOPS), Anna Domańska (kurator sądowy), Joanna Motyka (pedagog), Anna Popis (przedstawicielka organizacji społecznych), Marzena Skiba (Policja), Czesława Teklak (psychoterapeuta), Magdalena Typiak (Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień).

Zadaniem komisji jest m.in. inicjowanie działań samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu; opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych i kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z tych zezwoleń. Za udział w posiedzeniach w komisji i kontrolach jej członkowie otrzymują wynagrodzenie.

– Zgodnie z uchwałą rady miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Krasnymstawie wynagrodzenie członka komisji za każde posiedzenie wynosi 8 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – wyjaśnia przewodnicząca Komisji, Alicja Grabiec. – W przeliczeniu na złotówki to 293 zł dla przewodniczącego i 227 zł dla członka komisji.

Przewodnicząca podkreśla, że posiedzenia często trwają po kilka godzin, trzeba się do nich przygotować, a każdą sprawę wnikliwie przeanalizować. – W miesiącu średnio są jedno-dwa posiedzenia – dodaje A. Grabiec. RD

News will be here