Powiat rozpoczął rok szkolny

W tym roku szkolnym powiatowa inauguracja roku szkolnego odbyła się w ZSP nr 1 w Krasnymstawie. Towarzyszyło jej Narodowe Czytanie, w którym wziął udział m.in. starosta Janusz Szpak.

– Staramy się abyście wy wszyscy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, rozpoczynali ten rok w jeszcze lepszych warunkach. Zainwestujemy w tym roku 5,9 mln zł wyłącznie w oświatę. Jeszcze nigdy w historii powiatu te środki nie były tak duże. Zarząd powiatu zabezpieczył je, aby można było korzystać ze środków unijnych. W chwili obecnej w krasnostawskich szkołach realizowane są dwa duże projekty – mówił podczas uroczystości dyrektor ZSP nr 1 Wojciech Maślona.

W pierwszym ze wspomnianych przez dyrektora projekcie biorą udział uczniowie: ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz ZSP w Żółkiewce. – W ramach projektu kupujemy nowoczesny sprzęt, w tym samochody do nauki jazdy, narzędzia specjalistyczne do wykonywania napraw podzespołów pojazdów i maszyn rolniczych, ciągniki, centrum tokarskie CNC z kompletem wyposażenia, wyposażenie ogólnodydaktyczne do pracowni informatycznych oraz pracowni do komunikacji w języku obcym. Ponadto w ZSP nr 2 zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne poprzez wymianę nawierzchni przy warsztatach szkolnych – wyliczał Maślona. W drugim z projektów bierze udział I LO oraz w II LO w Krasnymstawie.

W jego ramach zakupiono wyposażenie do pracowni informatycznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych. Kolejne dwie znaczące inwestycje to budowa boisk przy szkołach. Pierwszy kompleks powstanie pomiędzy ZSP nr 2 i I LO. Będą to boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, a także skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Z kolei przy ZSP nr 1 powstaje strefa rekreacyjna złożona z boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią umożliwiająca grę w piłkę ręczną i koszykową, a także siłownia zewnętrzna, która będzie dostępna nie tylko dla uczniów tej szkoły.

Inauguracja roku szkolnego była okazją do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu. Młodzież zaprosiła starostę Janusza Szpaka, wicestarostę Henryka Czernieja oraz przewodniczącego Marka Nowosadzkiego do odczytania fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. (k)