Powiat włodawski liderem scaleń

Powiat Włodawski został wyróżniony podczas Gali TOP Lider w Lublinie w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich. W kategorii „scalanie gruntów” Powiat Włodawski otrzymał statuetkę TOP Lider w uznaniu za wykorzystanie środków w ramach PROW 2014-2020 z uwzględnieniem okresu przejściowego. Nagrodę w imieniu powiatu odebrał Adam Panasiuk – członek Zarządu Powiatu we Włodawie.

Przypomnijmy, że w tym czasie powiat zrealizował lub jest w trakcie realizacji inwestycji w zakresie scalania gruntów na obiektach: Kulczyn i Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk, Bytyń, Józefów i Wola Uhruska w gminie Wola Uhruska, Nowy Brus, Stary Brus i Laski Bruskie w gminie Stary Brus, Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin, Kaplonosy i Kaplonosy Kolonia w gminie Wyryki. Łączna wartość podpisanych umów na ww. obiekty wynosi ponad 60 mln zł.

Nie są to łatwe środki, dlatego też większość powiatów nawet nie stara się je pozyskać – mówi A. Panasiuk, odpowiedzialny we włodawskim starostwie m.in. za program scaleń. – Trudność polega na tym, że proces inwestycyjny jest uzależniony od postępowania administracyjnego w sprawie scalania gruntów, w którym to postępowaniu mamy po kilkaset uczestników. Do tego dochodzi niestabilność cen, a zatem dużym wyzwaniem jest wyszacowanie wartości zagospodarowania poscaleniowego. Pomimo tych trudności staramy się pozyskiwać środki na scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe, gdyż bardzo zmieniają oblicza miejscowości poddanych tym procesom. Scalenia cieszą się u nas dużo popularnością, a my w starostwie mamy grupę doświadczonych pracowników, z którymi krok po kroku realizujemy kolejne obiekty scaleniowe. Powoli szykujemy się też do następnego okresu programowania i mamy nadzieję, że podtrzymamy naszą aktywność w tym programie. (pk)

 

News will be here