Pożegnanie komendanta

Odchodzący komendant st. bryg. Adam Niemczyk (z lewej) i jego następca bryg. Grzegorz Widz, fot. KP PSP w Świdniku

St. bryg. Adam Niemczyk nie jest już Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Po prawie 30 latach służby pożegnał się z mundurem i przeszedł na emeryturę. Jego obowiązki Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył bryg. Grzegorzowi Widzowi.

Uroczyste pożegnanie komendanta odbyło się 10 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Udział w nim wzięli m.in st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu województwa, samorządowcy ze Świdnika i powiatu Świdnickiego, reprezentanci innych formacji mundurowych oraz powiatowych służb i inspekcji, a przede wszystkim strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Świdniku.

St. bryg. Adam Niemczyk z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1993 r., kiedy to rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ich ukończeniu i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa i stopnia młodszego kapitana, podjął służbę jako dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Lublinie, a następnie w Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie. Przez blisko 4 lata zajmował się szkoleniami funkcjonariuszy, początkowo na stanowisku starszego instruktora, a następnie wykładowcy. W 2001 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie, gdzie realizował zadania naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego, a później naczelnika wydziału operacyjno-rozpoznawczego; jednocześnie pełnił funkcję rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie. W 2004 r. został powołany na Dowódcę VI Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Chełm”, w 2009 r. Dowódcę Kompanii Specjalnej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Zemborzyce”, a w latach 2019-20 był Dowódcą Kompanii Specjalnej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Woda”.

W 2009 r. został mianowany na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. W tym okresie ukończył także studnia podyplomowe w zakresie „Zapobiegania pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W lipcu 2018 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, a 2020 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, które sprawował do tej pory. Podczas prawie 30 lat służby otrzymał liczne odznaczenia i nagrody – m.in. Srebrny Medal „Za długoletnią Służbę”, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w 2010 r.

Obowiązki ustępującego komendanta z dniem 11 lutego przejął bryg. mgr inż. Grzegorz Widz.

(opr. w), zdjęcia KP PSP w Świdniku