Pożegnanie maturzystów I LO w Krasnymstawie

Monika Chodorowska z IV AP została tegoroczną laureatką Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków „Steftleben” przyznawanej wybitnym absolwentom I LO w Krasnymstawie. Podczas uroczystej akademii nagrodzono też innych wyróżniający się uczniów opuszczających mury szkoły.

W I LO odbyło się zakończenie roku szkolnego przez uczniów klas czwartych. W gali wzięli udział m.in. wicestarosta Marek Nowosadzki, radny powiatowy Marek Piwko, czy przewodniczący rady rodziców Krzysztof Gałan. Anna Patejuk, dyrektor Liceum im. W. Jagiełły dokonała podsumowania czteroletniej pracy młodzieży. I LO ukończyło w tym roku 59 uczniów ze średnią ocen 3,66 – najwyższą średnią uzyskała klasa IV A.

Ważną częścią wydarzenia było wręczenie Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków „Steftleben” dla wybitnych absolwentów I LO. W tym roku wyróżnienie odebrała uczennica IV A o profilu matematyczno-informatycznym Monika Chodorowska. Jej średnia ocen w klasie IV to 5,13, a za cały okres nauki 5,06. Monika to m.in. laureatka wielu olimpiad geograficznych, a także uzdolniona sportsmenka, reprezentantka szkoły w piłkę ręczną i koszykówkę. Warto dodać, że nominowani do nagrody „Steftleben” byli też: z klasy IV A – Przemysław Błaszczak, Weronika Pawlas, Justyna Wysocka, Sebastian Lewandowski, a z IV B – Maciej Cieśliński, Błażej Mazurek, Paweł Szuba.

Świadectwa z wyróżnieniem wręczono 10 absolwentom ze średnią powyżej 4,75: P. Błaszczakowi, M. Chodorowskiej, M. Cieślińskiemu, Aleksandrze Fideckiej, S. Lewandowskiemu, B. Mazurkowi, Weronice Pawlas, P. Szubie, Justynie WysockiejBartłomiejowi Żurkowi.

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie ufundowało również nagrodę dla najlepszego absolwenta, którą wręczył prezes stowarzyszenia Marek Nowosadzki. Otrzymali ją: W. Pawlas i P. Błaszczak.

Rada Rodziców I LO ufundowała nagrody książkowe i dyplomy okolicznościowe uczniom, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce bądź mieli szczególne osiągnięcia w konkursach, zawodach, pełnili funkcje w poczcie sztandarowym. Otrzymali je: Justyna Wysocka, Maciej Pociński, Gabriela Klus, Julia Kowalska, Małgorzata Chwałek, Malwina Mazurek, Aleksandra Bałabuch, Weronika Pawłowska. Dodatkowo dyplom za pracę w chórze otrzymali: Małgorzata Chwałek, Gabriela Klus i Bartłomiej Żurek. (kg)

News will be here