Prawie milion za dworek?

W XVIII w. przebywał tu i zmarł Wacław Piotr Rzewuski, hetman polny koronny, dramatopisarz. Do niedawna mieściła się w budynku podstawówka. Zabytkowy dworek w Sielcu wystawiono na sprzedaż. Cena wywoławcza zabytku wraz z przylegającym do niego parkiem podworskim wynosi prawie milion złotych.

Od lat mówiło się o sprzedaży dworku w Sielcu. Budynek stał pusty, odkąd przeniesiono stamtąd podstawówkę. Niedawno gmina zamieściła ogłoszenie, wystawiając dworek na sprzedaż. Przetarg planowany jest pod koniec września. Cena wywoławcza dworku to 844 937,00 zł. Do tego dochodzą działki tworzące park podworski, oszacowane na 98 540,00 zł. Łącznie cena wywoławcza nieruchomości wynosi 934 477,00 zł. Zainteresowani mogą wpłacać wadium do 22 września br.

Gmina nie od razu wystawiła nieruchomość pod młotek. Leśniowscy urzędnicy najpierw myśleli o dzierżawie, szukając kogoś, kto będzie miał pomysł na zagospodarowanie dworku. Ale nikt się nie zgłosił. Mieszkańcy Sielca już wcześniej opowiedzieli się za sprzedażą budynku wraz z parkiem.

Zabytkowy dworek rodziny Rzewuskich z II poł. XIX w, wzniesiony jest w stylu klasycystycznym, na miejscu wcześniejszego dworu. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 10 km od Chełma, posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej relacji Chełm – Wojsławice. Wewnątrz budynku zachowały się wyjątkowe, kręcone schody, podłogi i drzwi z lat świetności dworu. Otoczenie stanowi piękny park założony w 1876 r., którego główną część stanowi aleja wiekowych jesionów prowadząca bezpośrednio do dworu. W skład drzewostanu parkowego wchodzi około 250 drzew z 11 gatunków.

U wjazdu na teren parku ustawiona jest barokowa figura NMP Assunty. W sąsiedztwie zachowały się również ruiny baszty (od strony północno-zachodniej) oraz muru obronnego z lat 1590-1602. Budynek oraz park stanowią obiekty zabytkowe figurujące w rejestrze zabytków woj. lubelskiego. Budynek ma niezwykłą historię. Przez wiele lat stanowił siedzibę rodziny Rzewuskich. Tu właśnie tutaj w XVIII w. przebywał po powrocie z Kaługi i tu zmarł Wacław Piotr Rzewuski, hetman polny koronny, dramatopisarz. (mo, fot. UG Leśniowice)