Prawosławne dziedzictwo… [GALERIA]

Koncert pieśni ku czci Bogurodzicy, konferencja naukowa z udziałem kilkunastu naukowców i uroczystości liturgiczne – tak w telegraficznym skrócie wyglądała obchody jubileuszu 800-lecia przeniesienia siedziby prawosławnej diecezji z Uhruska do Chełma. Wydarzenie wspólnie z partnerami zorganizowało Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej.

Preludium do trzydniowych uroczystości poświęconych 800. rocznicy przeniesienia siedziby prawosławnej diecezji chełmskiej z Uhruska do Chełma był Koncert Pieśni Liturgicznych i Paraliturgicznych Ku Czci Bogurodzicy w Cerkwii św. Jana Teologa. Kolejny dzień obchodów upłynął pod znakiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „U źródeł prawosławia na Ziemi Chełmskiej”, która odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Czternastu prelegentów z Polski i zza granicy prezentowało zagadnienie jubileuszu w perspektywie teologiczno-historycznej, w trzech sesjach konferencyjnych. Rozmawiano m.in. o staroruskich tradycjach teologiczno-duchowych oraz początkach i śladach obecności prawosławia na ziemi chełmskiej. Główną część jubileuszu stanowiły natomiast uroczystości liturgiczne ku czci Narodzin Bogurodzicy i Chełmskiej Ikony Matki Bożej. 20 września, w środę, odprawiono nabożeństwo wieczorne; odbyła się także  panachida o spokój dusz księcia Daniela Halickiego oraz prawosławnych hierarchów eparchii chełmskiej. Zwieńczeniem obchodów była Boska Liturgia z procesją, po której na placu cerkiewnym odsłonięto pomnik pamięci księcia halicko-wołyńskiego Daniela. (w)

News will be here