Prezydent dała dodatki

Najwyższy dodatek do pensji – 2 000 zł miesięcznie – dostała Edyta Chudoba, dyrektor ZSE i III LO w Chełmie. Po 1 550 zł otrzymały Dorota Cieślik z ZSO nr 6 i Barbara Baluk z ZST. Na przeciwległym biegunie są Wiesława Bronisz z PM nr 2, Teresa Błaszczuk z PM nr 8, Elżbieta Głuszek z PM nr 10 i Marzena Kwiatek z SP nr 10. One dostały po 950 zł. Prezydent Agata Fisz przyznała dyrektorom placówek oświatowych dodatki, funkcyjny i motywacyjny.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Agata Fisz, prezydent Chełm, ustaliła wysokość dodatków: funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i pozostałych placówek oświatowych. Najwyższy przyznała Edycie Chudobie, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i III LO. W sumie 2 000 zł (po 750 zł funkcyjnego i motywacyjnego oraz 500 zł za opiekuna młodzieżowej rady miasta).
Wysokość dodatku funkcyjnego została ustalona na cały rok szkolny 2016/2017. Z kolei dodatek motywacyjny został przyznany na trzy miesiące, do 30 listopada.
Dyrektorzy placówek, gdzie jest więcej oddziałów, siłą rzeczą mają wyższe dodatki funkcyjne – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm. – Co innego kierować szkołą, która ma ponad 20 klas, a co innego zarządzać placówką z kilkoma oddziałami.
Najwyższy dodatek funkcyjny 800 zł otrzymała Beata Kawalec, dyrektor ZSO nr 8, zaś motywacyjny w wysokości 850 zł dostała Dorota Cieślik, dyrektor ZSO nr 6. Najniższy dodatek motywacyjny – 450 zł prezydent przyznała natomiast Marcie Klasurze, dyrektor II LO, Bogdanowi Grocholi z Gimnazjum nr 2, Annie Szewczyk z ZWiPPP nr 2, Elżbiecie Głuszek z PM nr 10 i Marzenie Kwiatek z SP nr 10.

A oto pełny wykaz przyznanych dodatków: Wiesława Bronisz (PM nr 2) – 950 zł (400 zł funkcyjny i 550 zł motywacyjny), Dorota Hurko (PM nr 5) – 1 050 zł (500 zł i 550 zł), Alina Ceglarska (PM nr 6) – 1 050 zł (500 zł i 550 zł), Teresa Błaszczuk (PM nr 8) – 950 zł (400 zł i 550 zł), Elżbieta Głuszek (PM nr 10) – 950 zł (500 zł i 450 zł), Jadwiga Bednarczyk (PM nr 11) – 1 050 zł (500 zł i 550 zł), Danuta Błażejczuk (PM nr 12) – 1 050 zł (500 zł i 550 zł), Danuta Zagórska (PM nr 13) – 1 200 zł (600 zł i 600 zł), Halina Kiełb (PM nr 14) – 1 050 zł (500 zł i 550 zł), Jadwiga Guzowska (PM nr 15) – 1 050 zł (500 zł i 550 zł), Dorota Mandzińska (SP nr 2) – 1 150 zł (550 zł i 600 zł), Barbara Anchimowicz (SP nr 4) – 1 300 zł (650 zł i 650 zł), Ewa Jakubowicz-Machajska (PM nr 5) – 1 350 zł (700 zł i 650 zł), Marzena Kwiatek (SP nr 10) – 950 zł (500 zł i 450 zł), Iwona Ceret (SP nr 11) – 1 300 zł (700 zł i 600 zł), Bogdan Grochola (Gimnazjum nr 2) – 1 000 zł (550 zł i 450 zł), Grażyna Cetera (ZSO nr 1) – 1 450 zł (750 zł i 700 zł), Bożena Koniczuk (ZSP nr 3) – 1 300 zł (650 zł i 650 zł), Dorota Cieślik (ZSO nr 6) – 1 550 zł (700 zł i 850 zł), Wiesław Podgórski (ZSO nr 7) – 1 450 zł (750 zł i 700 zł), Beata Kawalec (ZSO nr 8) – 1 450 zł (800 zł i 650 zł), Teresa Kiwińska (I LO) – 1 450 zł (650 zł i 800 zł), Marta Klasura (II LO) – 1 100 zł (650 zł i 450 zł), Edyta Chudoba (ZSE i III LO) – 2 000 zł (750 zł, 750 zł i 500 zł – rada młodzieżowa), Marzena Koprukowniak (IV LO) – 1 150 zł (600 zł i 550 zł), Dorota Michalska (ZSBiG) – 1 200 zł (650 zł i 550 zł), Barbara Baluk (ZST) – 1 550 zł (750 zł i 800 zł), Marta Mazurek (ZSGiH) – 1 500 zł (700 zł i 800 zł), Jarosław Wójcicki (ZSZ nr 5) – 1 300 zł (650 zł i 650 zł), Mieczysław Sawka (CKP) – 1 250 zł (600 zł i 650 zł), Robert Szynaka (CKP) – 1 400 zł (750 zł i 650 zł), Małgorzata Kwiecińska (ZWiPPP nr 1) – 1 250 zł (650 zł i 600 zł), Anna Szewczyk (ZWiPPP nr 2) – 1 000 zł (550 zł i 450 zł), Barbara Nizio (MDK) – 1 400 zł (600 zł i 800 zł). (ptr)