Prezydent (nie)dostępny?

Według urzędników pandemia koronawirusa jest przyczyną zawieszenia do odwołania przyjęć interesantów przez prezydenta Jakuba Banaszka. Tylko że ona rozpoczęła się w połowie marca br., a chełmianie na spotkanie z włodarzem miasta czekają nawet od października ubiegłego roku…

Dwa tygodnie potrzebował prezydent Jakub Banaszek, by odpowiedzieć nam, dlaczego chełmianie tak długo muszą czekać w kolejce, by spotkać się z nim w ramach przyjęć interesantów. Przypomnijmy, nie tak dawno, jeden z mieszkańców Chełma skarżył się że od października minionego roku czeka na informację z urzędu miasta, by mógł umówić się na spotkanie z prezydentem Banaszkiem. Telefon cały czas milczy.

Biuro Prasowe Prezydenta poinformowało nas, że bezpośrednie przyjęcia interesantów przez pracowników urzędu, w tym również przez samego Jakuba Banaszka i jego zastępców ze względu na pandemię koronawirusa, zostały zawieszone do odwołania.

– Przed wprowadzeniem wspomnianych środków ostrożności osoby z listy oczekujących, które chciały spotkać się z prezydentem, były pytane o temat planowanej rozmowy – informuje Biuro. – Jeśli sprawa mogła być załatwiona na szczeblu dyrektorskim lub przez jednego z zastępców, sekretariat prezydenta kierował zainteresowanych do kompetentnej osoby. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że problem, z którym mieszkaniec przychodził do prezydenta, mógł być skutecznie rozwiązany na niższym szczeblu.

Powtarzały się również sytuacje, gdy mieszkańcy zgłaszający się do prezydenta z ważną sprawą już na spotkaniu oczekiwali pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Oferty podjęcia pracy w Urzędzie Miasta Chełm są ogłaszane, zgodnie z obowiązującym prawem, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Po zniesieniu obostrzeń i wznowieniu przyjęć interesantów osoby znajdujące się na liście oczekujących zostaną przekierowane – adekwatnie do zgłaszanego problemu – do dyrektorów departamentów, zastępców prezydenta, a w uzasadnionych przypadkach zostaną umówione z prezydentem. Warto pamiętać, że w ciągu dnia prezydent odbywa wiele spotkań ze współpracownikami, które mają pilny charakter i dotyczą zarówno działania samego urzędu, jak i inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta. Pomimo tego, w ciągu ubiegłego roku prezydent Jakub Banaszek przyjął aż ok. 200 mieszkańców – podsumowuje Biuro Prasowe. (s)