Prezydent ruszył w dzielnice

Frekwencja na spotkaniu nie była imponująca. W konsultacjach wzięło udział zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców. A szkoda

W ubiegły czwartek na Węglinie Południowym odbyło się pierwsze z zaplanowanej serii spotkań władz miasta z mieszkańcami wszystkich lubelskich dzielnic. Ich zwieńczeniem ma być opracowanie „Planu dla dzielnic” – dokumentu zawierającego gotowe rozwiązania na zrównoważony rozwój dzielnic i spełnienie oczekiwań ich mieszkańców.


Jak zapowiada Ratusz pracom nad Planem przyświeca idea miasta 15-minutowego, która zakłada, że usługi, jakie potrzebne są mieszkańcom dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, powinny być dla nich dostępne w odległości, którą można pokonać w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Bez konieczności korzystania z samochodu. – Dotyczy to zarówno oferty edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej, jak i rekreacji oraz zakupów – podkreślają urzędnicy.

Pierwsze ze spotkań w ramach prac nad Planem, skierowane do mieszkańców Czubów Południowych i Węglin Południowego, odbyło się w ubiegły czwartek w SP nr 58 przy ul. Berylowej. Frekwencja, niestety, nie była imponująca, a wśród zebranych dominowali przedstawiciele rad dzielnic. Dyskusję zdominowały kwestie zagospodarowania przestrzennego, zachowania zielonych korytarzy, wygospodarowania miejsc do odpoczynku i rekreacji i odważniejszego przeciwstawiania się przez miasto „żywiołowi” – jak to określił jeden z mieszkańców – deweloperów.

Prezydent Krzysztof Żuk zapewniał, że miasto stara się uwzględniać te potrzeby i w tym kierunku zmierzają prace nad planami zagospodarowania przestrzennego, ale nie dysponuje w tych dzielnicach własnymi gruntami, a nie jest w stanie ich nabywać po cenach jakie właścicielom oferują deweloperzy. Mieszkańców interesowało również, czy uda się powstrzymać budowę biurowca w wąwozie przy os. Górki. Wiceprezydent Artur Szymczyk wyjaśniał, że właśnie w tym celu przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania, w którym te tereny zostałaby przeznaczone pod zieleń i rekreację i ma nadzieję, że uda się uchwalić ten dokument w ciągu 9 miesięcy, bo na tyle można zawiesić wydanie inwestorowi decyzję o warunkach zabudowy.

Tyle, że szanse na uchwalenie zmian w planie w tak krótkim czasie są niewielkie. Prezydent Żuk zadeklarował jednak, że miasto postara się znaleźć rozwiązanie, które uwzględni interesy zarówno mieszkańców jak i inwestora. Mieszkańcy wnioskowali również o poprawę infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na starszych osiedlach Czubów i porozumienie się z PKP w sprawie budowy ciągów pieszych, czy pieszo-rowerowych prowadzących z os. Skarpa do Starego Gaju (prezydent zapowiedział, ze takie rozmowy zostaną podjęte).

Mieszkańcy zgłosili jeszcze wiele innych wniosków, a dyskusja była naprawdę ciekawa. Szerzej wrócimy do niej w kolejnym wydaniu „Nowego Tygodnia”. Już dziś zachęcamy mieszkańców do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach „Planu dla dzielnic”, bo warto. Pamiętajmy jednak, że choć spotkania mają charakter otwarty, ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia co do zgromadzeń, na spotkania obowiązują zapisy. Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie www. plandladzielnic.lublin.eu lub telefonicznie pod nr: 81 466 25 54.

Po zakończeniu jesienno-zimowych spotkań w dzielnicach odbędą się wizje lokalne, z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców, miejsc, które mieszkańcy uważają za wymagające zmiany. Ratusz planuje, że potrwają one od kwietnia do września. Następnym etapem będą warsztaty, na których wypracowane zostaną założenia ostatecznego kształtu „Planu dla Dzielnic”, którego finalna wersja gotowa będzie w 2023 r. ZM

Najbliższe spotkania

30.11, godz. 17 ZS nr 12, ul. Sławinkowska 50 (dzielnice: Sławin, Sławinek, Szerokie)
7.12, godz. 17 SP nr 23, ul. Podzamcze 9 (dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here