Prezydent zmienił zdanie. Podwyżki podatków już nieaktualne?

Rok temu prezydentowi miasta nie udało się przekonać chełmskich radnych do podwyżki podatku od nieruchomości i opłat za odbiór śmieci. Projekt uchwały upadł, ale Jakub Banaszek zapowiadał, że powrót do dyskusji w tej sprawie jest nieunikniony. Teraz zmienił zdanie…

W lipcu br. Jakub Banaszek, prezydent Chełma zwołał sesję i przedstawił chełmskim radnym analizę finansową miasta. Mówił o dużym wzroście kosztów obsługi długu, energii cieplnej i elektrycznej, a także o potrzebie urealnienia stawki za odbiór śmieci, aby system gospodarki odpadami w końcu się bilansował, bo miasto wciąż do niego dopłaca. Stwierdził, że w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia miasto będzie potrzebowało 19,7 mln zł dla 1118 pracowników swoich jednostek (1100 etatów). Oznajmił też, że wkrótce miasto otrzyma wsparcie rządowe w postaci trzydziestu paru milionów złotych, które pozwoli różne braki w obecnym budżecie zabezpieczyć (36 mln zł dodatkowej subwencji trafiło już do miasta). Prezydent Chełma zapowiedział też, że w tym roku chełmskich samorządowców czeka trudne planowanie budżetu i trudne realizowanie budżetu w roku przyszłym. J. Banaszek prosił radnych, aby podeszli poważnie do dyskusji w zakresie zwiększenia opłaty śmieciowej do stawki, która pozwoli zbilansować system, co pomogłoby też zabezpieczyć środki na wydatki związane z obsługą zadłużenia czy ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. W wakacje nie było jeszcze wiadomo, czy ratusz będzie wnioskował do radnych o zgodę na podniesienie stawek od nieruchomości, ale urzędnicy mieli przygotować analizę w tej kwestii. Prezydent Chełma przyznał, że jest rok wyborczy i takie decyzje może byłyby niepopularne, ale to miasto ponosi odpowiedzialność.

Zbliża się listopad, czyli miesiąc, kiedy trzeba przedstawić projekt przyszłorocznego budżetu, a tym samym ustalić, jakie w przyszłym roku będą obowiązywać podatki (muszą być uchwalone przez rozpoczęciem roku, w której mają obowiązywać – przyp. aut.),a także stawki za odbiór śmieci. W związku z tym zapytaliśmy w ratuszu, czy aktualne są plany podwyżek opłat za śmieci, a także podatków od nieruchomości na 2024 rok. Odpowiedź jest krótka, rzeczowa i niektórych może zaskoczyć.

– Nie ma obecnie planów na podwyższenie opłat za śmieci, a także podwyższenia podatków od nieruchomości – informuje ratusz. (mo)

News will be here