Problem z przedłużeniem ścieżki przy ul. Abramowickiej

Kolejny etap budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej stanął pod znakiem zapytania. Potencjalni wykonawcy chcą dwa razy więcej pieniędzy niż przewiduje budżet.

Inwestycję wywalczyli sami mieszkańcy głosując w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Okazuje się jednak, że jej realizacja może nie być taka prosta. Urzędnicy właśnie unieważnili ogłoszony na początku lutego przetarg na realizację tego zadania.

– Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – czytamy w uzasadnieniu decyzji.

W miejskim budżecie na ten cel zarezerwowano niecałe 347 tys. zł. Tymczasem najtańsza oceniana przez komisję przetargową propozycja złożona przez Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina opiewała na kwotę ponad 697 tys. zł. W postępowaniu tym złożono także dwie inne, znacznie tańsze oferty, z których jedna mieściła się w założonym kosztorysie. Obie zostały jednak odrzucone z przyczyn formalnych i finalnie nie były brane pod uwagę.

Miasto zapewnia, że nie rezygnuje z realizacji budowy nowego odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Abramowickiej i w tym celu wkrótce cały przetarg powinien zostać powtórzony. Przypomnijmy, że zgodnie z wymogami unieważnionego przetargu cykliści powinni pomknąć po nowej ścieżce już po 4 miesiącach od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Marek Kościuk