Profesor Dubaj da recital

12 marca (wtorek) o 16.00 w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie odbędzie się recital fortepianowy Mariusza Dubaja. Pochodzący z Krasnegostawu wirtuoz, kompozytor i profesor akademii muzycznych, wystąpi w rodzinnym mieście z okazji swoich 65. urodzin i premierowego wykonania utworu skomponowanego z okazji 630-lecia Krasnegostawu.

W Muzeum prof. Dubaj zagra m.in. utwory Schuberta, Schumanna, Chopina, Ogińskiego, Kilara i swoje własne. Podczas wydarzenia zaplanowano pierwsze publiczne wykonanie tzw. „Kompozycji Jubileuszowej X”, skomponowanej z okazji 630-lecia Krasnegostawu. Recital odbędzie się pod patronatem honorowym starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka i burmistrza Krasnegostawu Roberta Kościuka.

Mariusz Dubaj to urodzony w Krasnymstawie kompozytor, teoretyk muzyki, pianista i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem wszystkie szczeble edukacji muzycznej, w tym Akademię Muzyczną w Gdańsku w zakresie teorii muzyki oraz kompozycji. Przewód doktorski zrealizował w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Marka Stachowskiego (1990 r.). W 2003 r. obronił w tej uczelni przewód habilitacyjny z kompozycji i teorii muzyki. Kształcił się też prywatnie pod okiem Włodzimierza Dębskiego (od 1974 r.) i Witolda Lutosławskiego (od 1987 r.).

Jest laureatem wielu nagród na konkursach kompozytorskich w kraju i zagranicą (Gdańsk, Tarnów, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Będzin, Gniezno, Równe na Ukrainie), wyróżnień (m.in. „Złote Karpie” Krasnystaw 2000, czy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” 2015). Jego utwory były wykonywane na wielu koncertach i festiwalach w kraju i zagranicą (m.in. we Włoszech, Niemczech, Anglii, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, Portugalii, na Węgrzech, Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych). Jest inicjatorem cyklu koncertów kompozytorów lubelskich pt. Akord (od 1988 r.), powstania Lubelskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich (1989 r.), nadania patronatu Witolda Lutosławskiego dla PSM I i II st. w Krasnymstawie (1994) oraz patronatu Ignacego Lipczyńskiego dla refektarza przy Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie (2005).

Dubaj jest też autorem rekonstrukcji Mazurka Dąbrowskiego z refrenem opracowanym przez Fryderyka Chopina (1999 r.). Pracował w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. W swoim dorobku posiada kompozycje symfoniczne, kameralne, chóralne, solowe, w tym wiele fortepianowych, ale i elektroniczne. Ostatnio jego „I Sonata” na fortepian była kilkakrotnie wykonywana przez Michała Drewnowskiego na recitalach w USA. (kg)

News will be here