Projekt profilaktyczny

(22 listopada) W Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych została zorganizowana konferencja profilaktyczna, otwierająca realizację projektu profilaktycznego „Szkoda życia – uzależnienia i przemoc drogą donikąd”, który składa się z trzech części.

Pierwsza z nich dotyczy problemu uzależnień chemicznych, druga – uzależnień behawioralnych, a trzecia poświęcona będzie zjawisku przemocy i cyberprzemocy. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest wicedyrektor Barbara Czyż, a jego organizatorami są uczniowie klasy pierwszej technikum spedycyjnego i logistycznego: Oliwia Bednarek i Jakub Buczak, którzy prowadzili to wydarzenie.

Akcja podejmuje problem skutków uzależnień i propaguje zdrowy styl życia, wolny od nałogów pod hasłem: zażywasz – przegrywasz. Towarzyszył jej spektakl profilaktyczny przygotowany przez klasę I SpLp pod kierunkiem wychowawcy klasy Małgorzaty Kołodziejczyk. Z dużym zainteresowaniem młodzieży spotkała się prezentacja narkogogli i alkogogli zorganizowana przez Alicję Bork, specjalistę do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Z przedsięwzięciem była połączona akcja #komórkomania, zorganizowana w ZSEiT już po raz czwarty przez Aleksandrę Klajnert – psychologa szkolnego i Elżbietę Samulak – pedagoga szkolnego. Dzięki tym długofalowym działaniom zarejestrowano już w szkole ponad stu potencjalnych dawców.

Scenografię przygotowali uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim pod kierunkiem Marty Chrostek i Vladyslawy Khoinski. (mk)