Projektem w boreliozę

(30 lipca) W Wielkiej Synagodze we Włodawie odbył się wykład dotyczący profilaktyki boreliozy w ramach projektu „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy”, realizowanego przez SPZOZ we Włodawie.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 13.00 powitaniem zaproszonych gości przez dyrektora SPZOZ Teresę Szpilewicz. Następnie głos zabrała dr n. med. Grażyna Semczuk – specjalista chorób zakaźnych Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, szczegółowo przedstawiając problem boreliozy jako choroby zakaźnej.

– Nie ma szczepionki, która zapobiegłaby zakażeniu boreliozą – mówiła dr Semczuk. – Profilaktyka polega m.in, na noszeniu odpowiednich ubrań, stosowaniu na skórę i zażywaniu środków odstraszających kleszcze oraz na dokładnym sprawdzaniu ciała. Natomiast do leczenia boreliozy stosuje się antybiotyki i najczęściej jest w pełni wyleczalna. Oczywiście im później choroba zostanie rozpoznana, tym trudniejsze jest jej leczenie.

W ramach programu „Zbadaj się, bo warto! Program profilaktyczny boreliozy” włodawski szpital planuje przebadać 2000 osób do 30 września 2019 r. (od kwietnia br.). W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: a) są mieszkańcami województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. rolników, leśników, myśliwych, b) są w wieku 15 lat i powyżej, c) są osobami pracującymi albo pozostającymi bez zatrudnienia, ale poszukującymi pracy i zainteresowane jej podjęciem; zarówno kobiety jak i mężczyźni bez względu na wykształcenie.

W przypadku osób, u których istnieje ryzyko choroby – wykonane zostaną dwa testy diagnostyczne, tj. test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG. Testy wykonywane będą przez laboratorium SPZOZ we Włodawie. W przypadku gdy wynik testu ELISA będzie pozytywny bądź wątpliwy pacjent zostanie skierowany na dalszą diagnostykę tj. test Western – blot (test potwierdzający) w klasie IgG oraz w klasie IgM. Udział w projekcie zostanie zakończony wydaniem wyników badań diagnostycznych uczestnikom z informacją o ewentualnej potrzebie konsultacji z lekarzem specjalistą do dalszego leczenia w ramach świadczeń NFZ poza programem.

Informacje na temat projektu: www.spzoz.wlodawa.pl. Miejsce realizacji projektu: Podstawowa Opieka Zdrowotna, SPZOZ we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 64, tel.: 797 704 910.