Przebudowa drogi w Nowym Załuczu

Inwestycję „Przebudowa drogi gminnej 104348 L położonej w miejscowości Nowe Załucze” gmina Urszulin będzie realizowała w 2017 r. Pozyskała na nią dofinasowanie z programu PROW 2014-2020 w wysokości 680 252 zł.

Odcinek drogi o długości 1,6 km zostanie przebudowany i zyska nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja poprawi komunikację na drodze, a trzeba wspomnieć, że odcinek jest intensywnie użytkowany przez okolicznych mieszkańców. Ponadto wpłynie na poprawę komfortu podróżowania oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu. Przebudowa zwiększy nośność drogi do 80 kN/oś.

– Przebudowa drogi w Nowym Załuczu jest niezwykle potrzebna i długo wyczekiwana przez mieszkańców – mówi Tomasz Antoniuk, wójt gminy Urszulin. – To ważny odcinek drogi łączący Nowe Załucze i Babsk. W ubiegłych latach ta droga była intensywnie remontowana, ale ze względu na dużą intensywność ruchu prace należało ciągle ponawiać. Realizacja w tym roku tej inwestycji i położenie asfaltu pozwoli na długo rozwiązać problem komunikacji w Nowym Załuczu. (pk)