Przedłuża się rozbudowa podstawówki na Felinie

Przebudowa szkoła potrwa do maja, a uczniowie z nowych pomieszczeń skorzystają dopiero po wakacjach

Prace przy budowie nowej części Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły ruszyły w grudniu 2021 r. i miały zakończyć się s listopadzie 2022 roku. Tak się jednak nie stało i uczniowie z nowych pomieszczeń będą mogli korzystać dopiero od września br.

– 30 grudnia 2022 r. podpisano aneks do umowy przesuwający termin zakończenia budowy do 19 maja br. Po finiszu prac budowlanych odbędą się odbiory inwestycji, które potrwają około miesiąca. Dopiero po tym czasie teren zostanie przekazany szkole – informuje Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin.

Wykonawca prac, warszawska spółka Budimex, nie musi jednak obawiać się kar finansowych w związku z dłuższą realizacją zadania. Urzędnicy przyjęli bowiem tłumaczenia firmy związane z powstałym „poślizgiem”.

– Na zmianę terminu realizacji zadania wpłynęły problemy z dostawami towarów oraz dostępnością usług, a także odpływ pracowników budowlanych w związku z wojną w Ukrainie – mówi Monika Głazik.

Już wcześniej wykonawca zagwarantował sobie za to dodatkowe wynagrodzenie za swoje usługi. Aneksem podpisanym jeszcze w marcu ubiegłego roku do umowy pomiędzy Gminą Lublin, a Budimexem wpisano waloryzację kontraktu zgodnie ze wskaźnikami inflacji publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

– Faktury za wykonane roboty budowlane są wystawiane na bieżąco i waloryzowane zgodnie z zasadą zawartą w aneksie. Aktualna łączna kwota waloryzacji wynosi 516 tys. zł – wylicza Głazik.

W tym roku szkolnym do SP nr 52 uczęszcza 664 uczniów, w tym 107 dzieci chodzi do 5 oddziałów klas pierwszych. Szacuje się, że w ciągu następnych kilku lat liczba uczniów szkoły może wzrosnąć nawet do ok. tysiąca, stąd jej rozbudowa jest tak ważna dla mieszkańców os. Jagiellońskiego.

Marek Kościuk

News will be here