Przedszkole będzie jak nowe

Klamka zapadła. Wójt gminy Izbica podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy tutejszego przedszkola. Inwestycja pochłonie 2,2 mln zł!

24 lutego Jerzy Lewczuk, wójt Izbicy, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę na dofinansowanie projektu „Nowoczesne przedszkole – lepszy start”. Jego głównym celem jest poprawa poziomu dostępu, upowszechniania oraz jakości usług wychowania przedszkolnego oferowanych w ramach działalności Samorządowego Przedszkola w Izbicy. Osiągnięcie tych priorytetów planowane jest poprzez: dobudowę do istniejącego przedszkola pomieszczeń o powierzchni 152 m kw., w którym utworzone zostaną trzy sale zajęć z sanitariatami i klatką schodową oraz dobudowę klatki schodowej od południowej strony obiektu w celu spełniania obowiązujących normatywów bezpieczeństwa, wymianę i modernizację instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej, gazowe oraz elektrycznej. W ramach inwestycji planuje się też termomodernizację rozpadającego się budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż instalacji solarnej oraz systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, a także zagospodarowanie otoczenia przedszkola poprzez budowę chodników, ośmiu miejsc parkingowych, nasadzenia drzew i krzewów oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw. Ma też poprawić się poziom bezpieczeństwa w przedszkolu (budowa hydrantu oraz zbiornika przeciwpożarowego na terenie obiektu). – Do nowych pomieszczeń zakupione zostaną trzy zestawy interaktywne złożone z tablicy, projektora i laptopa, a także pianino cyfrowe oraz zestaw nagłośnieniowy – mówi wójt Lewczuk. – W efekcie chcemy utworzyć dodatkowa miejsca w naszym przedszkolu przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lata i wyeliminować notowane obecnie ograniczenia ilościowe w dostępie do edukacji przedszkolnej.
Termin realizacji inwestycji to lata 2017-2018. Prace pochłoną 2,2 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 850 tys. zł. (kg)