Przestoju jednak nie ma

Planowo prace rewitalizacyjne w centrum miejscowości Wola Uhruska na okres zimowy miały zostać wstrzymane. Sprzyjająca aura i dobra wola wykonawcy sprawiły jednak, że wokół dawnego dworca PKP wciąż coś się dzieje.

Gmina Wola Uhruska środki na rewitalizację zdobyła z rządowego programu Polski Ład. Zyskała 1,8 mln zł dotacji i przy wkładzie własnym wynoszącym ok. 0,4 mln zł park i obiekty należące niegdyś do PKP zyskają nie tylko nowy wygląd, ale też i nowe funkcje. W budynku po byłym dworcu kolejowym będzie urządzony Dom Pracy Twórczej, zaś w stojącej naprzeciwko wieży ciśnień będzie usytuowana galeria z przeznaczeniem na wystawę prac powstałych podczas pleneru artystycznego Kresy 92 czy wystawę zdjęć prezentujących historię kolejnictwa w gminie. Ulica i plac wokół wieży i przy dworcu zostanie wyłożona kostką betonową, przebudowane zostaną chodniki, a przed dworcem pojawi się mała fontanna. Będzie też oczywiście miejsce na zieleń, łączkę kwiatową czy inne nasadzenia.

Jeszcze jesienią udało się zbudować nowy dach na dworcu i elewację wieży ciśnień. Kolejne prace miały ruszyć wiosną, ale okazało się, że wykonawca zwiózł już na teren budowy kostkę brukową i krawężniki, a wewnątrz tych budynków cały czas krzątają się budowlańcy. – Inwestycję tę realizujemy etapami i po zamknięciu każdego płacimy wykonawcy – mówi wójt Jan Łukasik. – Dobra pogoda sprawiła, że firma zdecydowała się kontynuować prace niejako na własny koszt, bo wybiegła z grafikiem do przodu. My się z tego oczywiście cieszymy, bo jest szansa, że obiekt zostanie ukończony wcześniej niż zakładaliśmy – dodaje Łukasik. (bm)