Przybywa legalnie zatrudnionych Ukraińców

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w województwie lubelskim czterech z pięciu pracowników z zagranicy to Ukraińcy i Białorusini. Większość ma umowę o pracę. Prawie 600 cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą (znów prawie połowę z nich stanowią obywatele Ukrainy, ale też Bułgarii).

 

– Jedną z przyczyn tak nagłego napływu pracowników zza wschodniej granicy jest zapewne konflikt zbrojny na Ukrainie, który wybuchł dwa lata temu. Wpływ na to mogła mieć również zmiana ustawy o cudzoziemcach z maja 2014 roku, która ułatwiła obcokrajowcom uzyskiwanie zezwoleń na pobyt w Polsce w celu pracy i prowadzenia własnej firmy – mówi Piotr Waszak, dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie. – Z punktu widzenia naszego systemu emerytalnego im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji tego systemu.

Zaledwie 3 lata temu liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS w Polsce przekroczała 100 tys. osób. Obecnie jest ich już ponad 237 tys. Ok. 138 tys. to osoby zatrudnione na umowę o pracę. A to jedynie wierzchołek góry lodowej. Liczba zagranicznych pracowników jest o wiele większa, bo prawdopodobnie drugie tyle (o ile nie kilka razy więcej) pracuje u nas „na czarno”. (pc)