Przygotowują się do naboru

Skwerek w centrum Starego Brusa, rozbudowa ujęcia wody i budowa wodociągu oraz gruntowna modernizacja budynku biblioteki – o środki na te inwestycje będzie się ubiegać gmina Stary Brus w najbliższej przyszłości. Trwają prace nad przygotowaniem stosownych wniosków.
Być może już wkrótce wypięknieje centrum Starego Brusa. Na ok. 30-arowej działce w centrum tej miejscowości, pomiędzy blokami, wójt Paweł Kołtun planuje utworzenie skwerku z miejscem na grill i ognisko. – Przygotowujemy się też do trzech o wiele poważniejszych inwestycji – mówi Kołtun. – W październiku złożymy wnioski na działania w ramach PROW. Pierwszą inwestycją jest rozbudowa ujęcia wody w Starym Brusie oraz doprowadzenie sieci wodociągowej do tych miejscowości, w których jej jeszcze nie ma. Drugą jest montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Poza tym chcemy złożyć dokumentację do Instytutu Książki na modernizację budynku gminnej biblioteki. Będzie ona polegała m.in. na kompleksowym remoncie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, budowie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych – wylicza wójt. Nabory wniosków do PROW-u rozpoczną się już w październiku. (bm)