Pytają mieszkańców o strategię

Władze gminy Wola Uhruska zaczęły prace nad opracowaniem strategii na lata 2021-30. Każdy mieszkaniec może nie tylko wnieść uwagi do dokumentu, ale też zgłosić własną propozycję. By to zrobić, musi się spieszyć, bo termin nadsyłania uwag mija 15 stycznia.

W związku z rozpoczęciem prac nad utworzeniem „Strategii Rozwoju Gminy Wola Uhruska na lata 2021/30” mieszkańcy gminy mogą składać swoje propozycje projektów. Można to zrobić emailem, w formie pisemnej i całkowicie anonimowo. Należy przy tym uwzględnić rodzaj przedsięwzięcia, jego orientacyjne koszty oraz czas realizacji. Projekty muszą być warte minimum tysiąc złotych, ale ich koszt nie powinien przekroczyć 1,5 mln, bowiem tyle wynosi zdolność kredytowa urzędu.

– Przy propozycjach należy brać pod uwagę również oczekiwania społeczne, czy możliwość zdobycia dotacji – mówi wójt Jan Łukasik. – Prace nad opracowaniem strategii już ruszyły. Zachęcamy mieszkańców do pomocy. Mamy około 50 inwestycji wpisanych do projektu dokumentu, ale liczymy też na kolejne propozycje. Można je składać do 15 stycznia. Następnie zostaną przeanalizowane i jeśli znajdą akceptację, dodane do strategii – dodaje wójt.

Na liście przygotowanej przez urzędników i samorządowców znalazły się m.in.: budowa strzelnicy sportowej, zagospodarowanie i modernizacja parku oraz byłego budynku stacji PKP w Woli Uhruskiej, budowa oczyszczalni ścieków w Stulnie, budowa ulic oraz dróg powiatowych i wojewódzkich i zagospodarowanie zalewu Pompka. Do projektu można równie zgłaszać uwagi. Najlepiej wysłać je pocztą elektroniczną na adres: wolauhruska@lubelskie.pl. (bm)