Pytanie o 30 tysięcy

Dwóch radnych gminy Sawin zapytało wójta, dlaczego gmina zabezpieczyła dodatkowe 30 tys. zł na jedną z wodociągowych inwestycji, skoro miała na ten cel sporo pieniędzy i w wyniku przetargu zaoszczędziła na inwestycji 340 tys. zł.

Interpelację w tej sprawie złożyli w gminie radni Wojciech Adamowicz i Zbigniew Krzanowski. – Składamy interpelację w sprawie wyjaśnienia czy w dniu 2 listopada w budżecie gminy były zabezpieczone środki na zadanie inwestycyjne związane z wodociągowaniem ul. Zastawie i Klitne w kwocie 1 mln 134 tys. zł – czytamy w interpelacji.

– Jak wynika z wyliczeń, oszczędności poprzetargowe wyniosły 340 tys. zł. Proszę o odpowiedź, czy te oszczędności znajdowały się w dniu 2 listopada fizycznie na koncie urzędu gminy. Jeżeli tak, to w jakim celu skarbnik gminy chciała zabezpieczyć z budżetu gminy dodatkowe 30,7 tys. zł na to samo zadanie, wprowadzając zmiany do budżetu gminy. Zapytania w tej kwestii zostały postawione na komisji wspólnej w dniu 2 listopada i do dnia dzisiejszego radni nie otrzymali racjonalnej odpowiedzi na zadane pytanie – zastanawiają się Adamowicz i Krzanowski.

W odpowiedzi Dariusz Ćwir, wójt gminy Sawin, potwierdził, że w dniu 2 listopada były zabezpieczone środki na zadanie inwestycyjne związane z wodociągowaniem ul. Zastawie Klitne. – Kwota planu 1 mln 134 tys. zł składa się z następujących pozycji: 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 134 tys. zł z kwoty 500 tys. zł otrzymanej również z powyższego funduszu – wyjaśnia Ćwir. – Informuję, iż po zapłaceniu faktur za wykonanie wodociągu na ul. Zastawie – Klitne różnica środków znajduje się na koncie. Jednocześnie informuję, iż kwota 134 tys. zł nie była zabezpieczona jako wkład własny do zadania, o czym informowano radnych na komisjach.

Wystąpienie o dodatkowe środki w kwocie 30,7 tys. zł, pomimo posiadanych środków z Funduszu, wynikało z przekazanych mi informacji, iż za dodatkowe przyłącza nie można zapłacić ze środków zewnętrznych. Dlatego też wystąpiono do rady o zabezpieczenie ich ze środków własnych. Jednak po uzgodnieniach z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego otrzymano zgodę na uregulowanie faktury za dodatkowe przyłącza ze środków rządowego funduszu – wyjaśnia wójt gminy Sawin. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here