Racławicka cała w planach

Pierwsi na konsultacje w sprawie ul. Racławickiej przyszli w minionym tygodniu do starostwa rowerzyści. Przedstawiciele powiatu chcą również skonsultować koncepcję przebudowy jednej z głównych ulic w Świdniku z władzami miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej, przedsiębiorcami i służbami mundurowymi.
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Racławickiej, al. Armii Krajowej i ul. Maczka został ogłoszony już w styczniu tego roku. Przedsięwzięcie ma obejmować nie tylko wymianę nawierzchni na wszystkich trzech drogach, ale również wiele udogodnień dla pieszych, rowerzystów i kierowców. W przypadku tych ostatnich nowością będzie kolejne rondo, zlokalizowane przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. Kosynierów. Na ulicy mają się również pojawić dodatkowe światła na jednym z przejść dla pieszych.
Swoje uwagi do planowanej inwestycji złożyli już cykliści ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów. Przedstawiciele organizacji wnioskowali m.in. o zaplanowanie chodników z nawierzchnią bitumiczną, a nie z kostki brukowej.
– Na całej długości rekomendujemy wydzielenie dwustronnej, dwukierunkowej drogi dla rowerów. W przypadku miejscowych przewężeń np. na wysokości Racławickiej 11 rekomendowane są ciągi pieszo-rowerowe. Dodatkowo na drogach dla rowerów powinno znaleźć się oznakowanie poziome – wymienia Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów.
Przedstawiciele stowarzyszenia rekomendowali również montaż sygnalizacji świetlnej na wysokości Racławickiej 16.

– Wszystkie przejścia wraz z przejazdami rowerowymi powinny być doświetlane punktowo za pomocą latarni. Remont ulicy Racławickiej daje również możliwość dobudowania nieistniejących przejazdów rowerowych – wymienia Maciej Lubaś.
W miniony czwartek przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się z władzami powiatu i projektantami przebudowy ulic.
– Rowerzyści przedstawili nam swoje oczekiwania już na wstępnym etapie przygotowywania koncepcji i większość z nich zostanie zrealizowana – mówi Jakub Osina, członek zarządu powiatu. – Zgodnie z sugestią przedstawicieli stowarzyszenia przeniesiemy również ścieżkę rowerową z północnej na południową stronę ulicy Maczka.
Jednym z dyskusyjnych punktów była również droga dla cyklistów przy ul. Racławickiej. Przedstawiciele stowarzyszenia rekomendowali umiejscowienie jej po obu stronach ulicy, natomiast urzędnicy proponowali budowę ścieżki jednostronnej.
– Udało się nam porozumieć w tej kwestii. Ścieżka będzie po jednej stronie, natomiast będzie można do niej dojechać kilkoma przejazdami które zostaną zlokalizowane na ulicy – mówi Jakub Osina.
Wizyta przedstawicieli rowerzystów była pierwszą z całej serii planowanych konsultacji. – Na najbliższą środę zaprosiliśmy władze miasta. Po pierwsze zahaczamy naszym projektem o działki miejskie. Poza tym dobrym obyczajem jest konsultowanie takich inwestycji z właścicielami ulic, z którymi się stykają – tłumaczy Jakub Osina.
Przedstawiciele powiatu chcą również o przebudowie ul. Racławickiej rozmawiać z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Na spotkania zostaną zaproszeni także przedsiębiorcy, którzy ulokowali swoje firmy przy przeznaczonych do przebudowy drogach.
Projekt przedsięwzięcia razem z pozwoleniem na budowę ma być gotowy pod koniec wakacji. Przedstawiciele powiatu będą jesienią składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rządowych. Przebudowa kompleksu dróg miałaby się rozpocząć w 2018 roku. (kal)