Radni odwlekają decyzję

Chełmskie Linie Autobusowe domagają się, aby samorząd Kamienia dopłacał rocznie 21 tys. zł do kursów linii 5 do Józefina. Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, pozostawił decyzję w tej sprawie radnym, a oni mieli ją podjąć na ostatniej komisji. Nie zrobili tego.

Dawniej do większości miejscowości w gminie Kamień kursowały autobusy Chełmskich Linii Autobusowych. Obecnie jest tak, że od kwietnia do końca października do Józefina dojeżdża linia 5 (od 1 listopada do końca marca zawieszona), uruchomiona głównie z myślą o właścicielach ogródków działkowych. Pod koniec października br. na sesję Rady Gminy Kamień przyjechał Mariusz Chudoba, prezes CLA zaapelować o to, aby samorządowcy z Kamienia dokładali się do kursów „Piątki”.

Mówił, iż spółka jest w trudnej sytuacji i tak dalej być nie może, że całość kosztów ponosi miasto Chełm. W CLA wyliczyli, że koszt czterech kursów dziennie na 2,7 km odcinku (od pętli autobusowej przy ulicy Hrubieszowskiej do pętli przy ogrodach działkowych w Józefinie) – dwóch rano i dwóch po południu – we wszystkie dni robocze wynosi 42 tysiące złotych rocznie. W CLA chcą, aby gmina Kamień wyłożyła połowę, czyli 21 tysięcy złotych rocznie. W przeciwnym razie kurs może być zlikwidowany.

Radni postulatów wysłuchali, a decyzję mieli podjąć podczas najbliższej komisji rady gminy. Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, zapraszał na nią osoby zainteresowane tematem. Na posiedzenie przyszły dwie mieszkanki, które wskazywały, że kurs jest potrzebny. Dyskusja trwała godzinę i miała zakończyć się podjęciem stanowiska w tej sprawie. Ale radni tego nie zrobili, a temat odłożyli na kolejne posiedzenie komisji. (mo)