Radni rozliczą 2019 rok

Raport o stanie Chełma za 2019 rok gotowy. Na czwartek 27 sierpnia br. została zaplanowana sesja rady miasta. Podczas niej odbędzie się debata również z udziałem mieszkańców – maksymalnie piętnastu osób. Rada będzie też głosować nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Jakubowi Banaszkowi.

To będzie jedna z najważniejszych sesji rady miasta w tym roku. W czwartek, 27 sierpnia, radni zajmą się oceną raportu o stanie miasta za 2019 rok. Na jego podstawie zdecydują, czy udzielić prezydentowi Jakubowi Banaszkowi wotum zaufania. Rada będzie także debatowała nad sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok i głosowania za udzieleniem, bądź nie, absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu 2019 r.

W debacie nad raportem będą mogli uczestniczyć mieszkańcy Chełma. Maksymalnie 15 osób. Zapisy są przyjmowane do środy, 26 sierpnia, w Biurze Rady Miasta (w chełmskim magistracie przy ul. Lubelskiej 65). Każdy, kto chciałby zabrać głos podczas debaty, zgłoszenie musi poprzeć podpisami co najmniej 50 osób udzielających mu poparcia do udziału w dyskusji.

Jak informuje przewodniczący rady miasta Longin Bożeński, ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne oraz w kontekście ograniczeń zgromadzeń i skupisk ludzkich w pomieszczeniach zamkniętych, występujący w debacie mieszkańcy będą wchodzić do sali obrad pojedynczo. Sesja będzie miała charakter zamknięty. Urzędnicy przeprowadzą transmisję obrad na żywo w internecie. (s)