Radni zakazali picia wody z fontann

W porządku obrad Rady Miejskiej we Włodawie było podjęcie ośmiu uchwał oraz przyjęcie dwóch sprawozdań i jednego raportu. Radni przyjęli wszystko niemal jednogłośnie i bez większych dyskusji.

Niemal wszyscy radni (14) uczestniczyli w obradach. Na pierwszy ogień poszły uchwały finansowe. Nieco dyskusji było przy uchwale dotyczącej wprowadzenia regulaminu korzystania z Rynku we Włodawie. Najpierw sekretarz Edyta Słabko przedstawiła zasadność wprowadzenia tego regulaminu, wskazując różne naganne zachowania mieszkańców i turystów. Wśród nich wymieniła picie wody z fontann, a nawet kąpanie się w nich. Nowy regulamin pod groźbą kar finansowych zabrania tego typu zachowań. Przy okazji sekretarz przypomniała, że pomimo doskonałej barwy woda z fontann absolutnie nie nadaje się do picia i może szkodzić zdrowiu. Przy okazji tej uchwały radny Mariusz Czuj zwrócił uwagę na fakt, że radni głosują nad uchwałą, której treść została kilka godzin temu zmieniona, a radni nie zostali o tym uprzedzeni. Sekretarz tłumaczyła, że zmiany są kosmetyczne i wyłącznie niemal literowe.

Kolejne uchwały majątkowe o dzierżawie, sprzedaży nieruchomości bądź zmianach w poprzednich uchwałach przeszły niemal jednogłośnie. Jedynie przy uchwale dotyczącej sprzedaży mieszkania radny Lucjan Gąsiorowski doprowadził do zwiększenia bonifikaty o 5%.

W punkcie Wolne wnioski i informacje jako pierwszy głos zabrał radny L. Gąsiorowski. Poruszył temat zadłużenia wielu najemców mieszkań komunalnych (ponad 2 mln zł). Radny Krzysztof Flis wywołał do tablicy prezesa MPGK, pytając o najbliższy sezon grzewczy. Poruszył też kwestię drutu kolczastego na brzegu rzeki Bug. Chciał też znać plany burmistrza dotyczące pomocy przedsiębiorcom oraz remontów dróg. Mirosława Dynkiewicz również wyraziła zaniepokojenie zadłużeniem lokatorów wobec miasta, apelując o nowe inicjatywy. Miała także uwagi dotyczące małej architektury zrewitalizowanego Rynku oraz jego zanieczyszczeń i ujednolicenia szyldów. Joanna Uryniuk pytała o przyłączenie osiedla Kraszewskiego do sieci miejskiej. Radny Andrzej Bisko pytał o program mieszkań SIM. Radny Mariusz Czuj miał trzy sprawy: wnioski dotyczące rewitalizacji Rynku, termomodernizację szkoły „Trójki”, Poleskie Lato z Folklorem – czy będzie? Janina Klimczuk poinformowała o przygotowaniach do nowego roku szkolnego.

Odpowiedzi jako pierwszy udzielił Łukasz Zdolski, dyrektor WDK, który – wszedłszy na mównicę – oznajmił, że musi za chwilę odebrać dziecko z przedszkola, dlatego będzie mówił krótko. Stwierdził, że stolicą folkloru chętnie by zostali, ale budżet na to nie pozwala. Obiecał jednak, że za rok Poleskie Lato z Folklorem odbędzie się.

Prezes MPGK Hubert Ratkiewicz mówił o zbliżającym się trudnym sezonie grzewczym. Poinformował, że spółka ma zakontraktowane 12 tys. ton miału węglowego i nie powinno go zabraknąć. – Nie jestem w stanie powiedzieć, jaka będzie podwyżka dla odbiorców ciepła sytemowego. Nie znamy bowiem wysokości rządowej dotacji do ciepła. Nie wiem czy to będzie 10% czy 50%, bo to mogą być takie kwoty – mówił prezes. Dodał, że przyłączenie osiedla Kraszewskiego do sieci miejskiej jest na etapie projektowania. Wyraził też nadzieję, że trzeci już przetarg na budowę kotłów na biomasę da w końcu efekt i w ten sposób Włodawa uniezależni się od węgla.

Na zakończenie burmistrz Wiesław Muszyński poinformował, że usunięcie druty żyletkowego znad Bugu to zadanie straży granicznej, natomiast program SIM (tanich mieszkań) jest w fazie planowania. Termomodernizacja SP nr 3 nie jest zagrożona opóźnieniem, przynajmniej tak zapewnia wykonawca, a termin oddania to 30 września przyszłego roku. (pk)