Radny dopytuje o szybką kolej

Radny Stanisław Mościcki dopytuje, czy samorządowcy zwrócili się – tak, jak uzgadniano – do decydentów w Warszawie o możliwość podjęcia prac nad linią kolei dużych prędkości w Chełmie. Urzędnicy informują, że prezydent Chełma wraz z prezydentem Przemyśla, na bazie wcześniejszych wspólnych rozmów, wystosowali oficjalne pismo w tej sprawie. – Gdy odpowiedź nadejdzie, poinformujemy o tym – odpowiadają w chełmskim ratuszu.

Pod koniec lutego br. na sesji Rady Miasta Chełm radny Stanisław Mościcki, przewodniczący Klubu Radnych „Polska 2050”, zaapelował do samorządowców o wspólne działanie zmierzające do tego, aby w Chełmie także podjęto prace nad linią kolei dużych prędkości. Przypomniał, że miasto ma dobre połączenie kolejowe z Ukrainą, szerokie tory i nie ma protestów społecznych w tej kwestii. Były wiceprezydent Chełma nie chce, aby nasze miasto pominięto w przebiegu „szybkiej kolei”. Nawoływał do zorganizowania w tej sprawie spotkania z decydentami na szczeblu ministerialnym.

Kilku radnych głośno poparło jego inicjatywę. Tuż po sesji radny Mościcki zaproponował spotkanie przewodniczących klubów radnych w Biurze Rady Miasta Chełm, na które zaproszono także prezydenta Chełma. Ustalono, że prezydent Chełma oraz przewodniczący Rady Miasta Chełm wspólnie wystosują pismo do decydentów na szczeblu ministerialnym z prośbą o spotkanie w Warszawie w celu omówienia możliwości podjęcia prac nad linią kolei dużych prędkości w Chełmie.

Radny S. Mościcki na ostatniej sesji po raz kolejny dopytywał o to, czy pisma zostały wystosowane, ale na posiedzeniu takiej odpowiedzi mu nie udzielono. Z kolei na nasze zapytanie chełmscy urzędnicy udzielili takiej informacji: „Prezydent Jakub Banaszek, wspólnie z Prezydentem Przemyśla Wojciechem Bakunem, na bazie wcześniejszych, wspólnych rozmów, wystosowali oficjalne pismo ws. przebiegu szybkiej kolei w ramach CPK.

Podniesiono w nim kwestię rozważenia modernizacji istniejących linii kolejowych w rejonie Chełma i Przemyśla oraz włączenia ich do planowanego projektu. Zwrócono w nim również uwagę, że to istotna kwestia z perspektywy naszych regionów. Gdy odpowiedź nadejdzie poinformujemy o tym”. (mo)