Radny wyprosił kolejne lustro

Niebawem na skrzyżowaniu ulic Widok i Czereśniowej stanie drogowe lustro

Skrzyżowanie ulic Widok i Czereśniowej – to zdaniem tamtejszych mieszkańców kolejne miejsce, w którym powinno stanąć lustro drogowe. O jego montaż wystąpił więc do ratusza radny Marcin Magier, który od kilku miesięcy „tropi” niebezpieczne skrzyżowania w ramach akcji „Bezpieczny wyjazd”.


Gdyby aktywność i zaangażowane miejskich radnych mierzyć jedynie składanymi interpelacjami, radny Marcin Magier (klub radnych burmistrza Waldemara Jaksona) byłby niekwestionowanym liderem. Kilka z jego interpelacji złożonych w ciągu ostatnich tygodni dotyczyło ustawienia przy newralgicznych skrzyżowaniach luster drogowych. W imieniu mieszkańców postulował o ich montaż m.in. przy ul. Hotelowej i wyjeździe z ul. 3 Maja.

Ostatnio złożył kolejną interpelację w sprawie lustra, tym razem na skrzyżowaniu ul. Widok z ul. Czereśniową. Jak tłumaczy radny, okoliczni mieszkańcy zwrócili mu uwagę, iż ten wyjazd jest stosunkowo niebezpiecznym miejscem i często dochodzi tu do groźnych sytuacji, gdy kierowcy wyjeżdżający z ul. Widok nie ustępują pierwszeństwa jadącym ul. Czereśniową w stronę ul. Racławickiej.

– Sytuacja taka spowodowana jest ograniczoną widocznością, na którą składa się gęsta i zwarta zabudowa oraz pojazdy parkujące wzdłuż pasa drogowego ul. Czereśniowej. W opinii mieszkańców, na poprawę bezpieczeństwa w rejonie może w znaczący sposób wpłynąć właśnie instalacja lustra drogowego. Lustro zlokalizowane przy wyjeździe z ul. Widok pozwoli na obserwacje martwego pola ul. Czereśniowej, co w efekcie zapobiegnie powstawaniu groźnych sytuacji – przekonuje Marcin Magier.

W odpowiedzi na tę interpelację, Urząd Miasta Świdnik poinformował, że istnieje możliwość instalacji lustra na tym skrzyżowaniu. Opracowana zostanie zmiana stałej organizacji ruchu, a po zatwierdzeniu jej przez Starostwo Powiatowe w Świdniku, lustro zostanie zamontowane. Jego koszt to ok. 2,1 tys. zł. (w)