Radzili i nawiązywali kontakty

Z inicjatywy burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja poświęcona finansowaniu i rozwojowi przedsiębiorstw ze środków unijnych i krajowych. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu właścicieli firm z Włodawy i powiatu włodawskiego.


– Dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Prowadzenie działalności gospodarczej jest bardzo trudnym i wymagającym zajęciem. Dodatkowo pandemia, stan wyjątkowy oraz wojna za naszą wschodnią granicą negatywnie wpłynęły na nasz lokalny rynek. Wielu z państwa musiało mierzyć się z niespotykanymi dotąd problemami. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować dzisiejsze spotkanie, by przekazać informacje na temat możliwości finansowania i rozwoju przedsiębiorstw ze środków unijnych i krajowych – mówił na otwarciu burmistrz Wiesław Muszyński.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień prelegentów z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Lublinie, TSSE EURO-PARK WISŁOSAN oraz Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie. Spotkanie było również okazją do kuluarowych rozmów i nawiązania nowych kontaktów. (b)