Raróg rzucił robotę

Trwają poszukiwania samiczki sokoła (raroga górskiego), której zadaniem było wypłoszenie gawronów z parku miejskiego. Ptak wyrwał się opiekunowi podczas wyjmowania z transportera i wszelki ślad po nim zaginął.

Raróg górski przybył do Włodawy wraz ze swoim opiekunem. Na zlecenie MPGK-u miał przepłoszyć z parku uciążliwe dla mieszkańców gawrony. Zadanie wypełniał doskonale do chwili, gdy sam zwiał z klatki. Stało się to 19 kwietnia i od tamtego czasu wszelki ślad po młodym sokole zaginął.

– Wyrwał się nam podczas wyjmowania go ze specjalnego transportera – mówi jego opiekun. – Wszystkie osoby, które go zobaczą, proszone są o niezwłoczny kontakt ze mną bądź z miejskimi władzami. Sokół to młoda samica raroga górskiego. Na nogach ma charakterystyczne obrączki, skórzane pęta oraz dzwonek, bardzo łatwo ją przez te elementy rozpoznać.

Ze względu na swoją naturę powinna się trzymać terenów zurbanizowanych, ptaki te bowiem świetnie czują się w mieście – dodaje.

Ktokolwiek zobaczy lub będzie miał informację o miejscu przebywania sokoła, proszony jest o kontakt pod numer telefonu: 886 288 646. (bm)