Ratusz wspiera zdolnych studentów

Jeszcze do 31 października wybitnie zdolni studenci i doktoranci mogą powalczyć o stypendium naukowe Prezydenta Miasta Lublin.

 

Warunkiem jego uzyskania jest zamieszkanie na terenie Lublina i działalność naukowa lub artystyczna, która może przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu albo wznieść znaczący wkład w rozwój nauki.
Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. nr 7, w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w biurach obsługi mieszkańców. – Stypendium przyznawane jest na rok akademicki (od października do czerwca) i wypłacane w trzech transzach. Szacunkowa ogólna kwota przyznanego w tym roku stypendium dla studenta to ponad 7 tys zł, a dla doktoranta ponad 8,7 tys zł. – mówi Beata Krzyżanowska z biura prasowego ratusza. W ubiegłym roku akademickim miejskie stypendia otrzymało 52 studentów i 30 doktorantów, którym przyznano łącznie ponad 585 tys zł.(EM.K.)