W ratuszu o rewitalizacji

(2 marca) Mieszkańcy Włodawy oraz przedstawiciele instytucji zainteresowanych rewitalizacją to uczestnicy kolejnego spotkania w sprawie przygotowania „Programu Rewitalizacji Włodawy”.

Spotkanie zorganizowano w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Głównym punktem spotkania było przedstawienie podziału terenu miasta na obszary analityczne niezbędne do określenia wskaźników, które zostaną wykorzystane w programie rewitalizacji. W trakcie ich wyznaczania wykorzystane zostały trzy kryteria: spójność funkcjonalno-przestrzenna, liczba mieszkańców (nie więcej niż 30 procent ogółu mieszkańców) i powierzchnia obszarów (nie więcej niż 20 procent ogólnej powierzchni miasta). Przez najbliższe dwa tygodnie będą trwały konsultacje, w ramach których będzie można przesyłać do ratusza uwagi dotyczące zaproponowanego podziału. Na stronie internetowej miasta znajduje się zaproponowany podział i formularz, za pomocą którego można zgłaszać uwagi.
Drugim punktem spotkania było omówienie formularza zgłoszeniowego projektów do „Programu Rewitalizacji Włodawy”. Za jego pomocą mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje.
– Zachęcamy mieszkańców do aktywnego udziału w tym etapie prac – mówi sekretarz gminy miejskiej Włodawa Krzysztof Małecki. – Zależy nam, aby wszyscy interesariusze przedstawili nam swoje pomysły. Warty podkreślenia jest fakt, że swoje propozycje mogą składać członkowie niesformalizowanych grup mieszkańców takich jak mieszkańcy danego budynku, klatki schodowej, sąsiedzi itp. Żadna grupa w procesie rewitalizacji nie jest odrzucona.
Jak zapewniają członkowie zespołu rewitalizacyjnego został on skonstruowany w taki sposób, aby jego wypełnienie nie nastręczało większych problemów. Wypełniony formularz, który znaleźć można na stronie internetowej miasta należy wysłać mailowo na adres: rewitalizacja@wlodawa.eu, do 16 marca. (ad)