Razem po zewnętrzne fundusze

O jego utworzeniu zadecydowała na ostatniej sesji Rada Miasta Lublin. List intencyjny w sprawie jego powstania zainteresowane samorządy zawarły jeszcze w 2020 r. Głównym celem zawiązanego stowarzyszenia ma być pozyskanie środków europejskich z nowej perspektywy finansowania UE na lata 2021-2027.

Poza Lublinem w skład stowarzyszenia LOM wejdą gminy: Bełżyce, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Lubartów, Miasto Lubartów, Łęczna, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Miasto Świdnik, Wojciechów, Wólka oraz powiaty: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski i świdnicki. Projekt ten stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowej współpracy prowadzonej dotychczas w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wśród statutowych celów stowarzyszenia poza staraniem o dotacje z funduszy Unii Europejskich znalazły się także m. in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego członków, wspólna realizacja założeń strategicznych dokumentów planowania rozwoju, prowadzenie partnerskiej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, prowadzenie działalności społecznie użytecznej i wspieranie członków w realizacji zadań własnych związanych z funkcjonowaniem metropolii.

Uczestnictwo w Stowarzyszeniu LOM będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczania rocznych składek członkowskich w wysokości 2 zł od mieszkańca gminy. W przypadku Lublina w 2023 roku składka wyniesie 672 678,00 zł.

Lubelscy radni poparli tę inicjatywę niemal jednogłośnie. Głos przeciwko oddał jedynie radny Piotr Gawryszczak z klubu radnych PiS , a radna Małgorzata Suchanowska (także PiS) wstrzymała się od głosu.Marek Kościuk