Razem taniej

Od 1 kwietnia w Wojsławicach działa centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy. Jak przekonuje wójt, jego powołanie było bardzo dobrym posunięciem. Przyniosło oszczędności i usprawniło pracę wszystkich instytucji podległych gminie.

Prawną możliwość utworzenia centrum usług wspólnych w gminach umożliwiła zmiana ustawy o samorządzie gminnym z 25 czerwca 2015 roku, która weszła w życie z początkiem tego roku. Urząd Gminy Wojsławice postanowił z tego skorzystać i od kwietnia tego roku wprowadził wspólną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dla wszystkich swoich jednostek. Celem tej zmiany była m.in. koncentracja służb finansowych, usprawnienie obsługi, wprowadzenia elektronicznej księgowości i zapewnienie większego nadzoru nad realizacją budżetu jednostek organizacyjnych przez wójta i skarbnika.
– Jesteśmy pionierami w powiecie, jeśli chodzi o takie rozwiązanie – mówi wójt gminy, Henryk Gołębiowski. – Centrum usług wspólnych działa już trzeci kwartał i sprawdza się. Przynosi oszczędności, choć trudno mi dziś wskazać konkretną kwotę. Na pewno oszczędzamy na zakupie energii, czy materiałów biurowych.
Dzięki temu, iż w gminie funkcjonuje komórka, która zajmie się wspólną obsługą finansową, organizacyjną i administracyjną urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół Publicznych, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, a do niedawna także Gminnego Zakładu Komunalnego, nie ma też problemu z ustaleniem zastępstw.
– Nawet jeśli któryś z pracowników centrum bierze urlop albo zwolnienie, to nie dezorganizuje to pracy. Powołanie tej jednostki przyczyniło się do lepszej i wydajniejszej organizacji pracy. Mamy większą kontrolę nad finansami i wpłynęło też na pewno na lepszą komunikację między pracownikami – zapewnia Gołębiowski. (kw)