Razem z Ukrainą

Tylko pierwszego dnia w Lublinie nadano ponad 270 numerów PESEL

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa czwarty tydzień. Agresor, nie mogąc pobić obrońców na polu walki, bombarduje i ostrzeliwuje ich miasta i wioski, zmuszając miliony Ukraińców do ucieczki z domów. Liczba uchodźców przekroczyła już 3 mln, z czego ponad 2 mln dotarło do Polski. Cały świat jest pod wrażeniem jak Polska pomaga uchodźcom, ale jej filarem wciąż pozostają niestrudzeni wolontariusze, zwykli ludzie, organizacje i samorządy, których siły i możliwości finansowe powoli się wyczerpują. W ubiegłym tygodniu prezydenci i burmistrzowie siedmiu miast z Lubelszczyzny i Podkarpacia, w tym prezydent Krzysztof Żuk, zwrócili się do rządu o utworzenie „Wschodniej Tarczy Antykryzysowej” – funduszu celowego dla samorządów, organizacji, przedsiębiorców i służby zdrowia.

W ubiegły poniedziałek weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, a od środy ruszyła rejestracja i nadawanie ukraińskim uchodźcom numerów PESEL, dzięki czemu będą mogli korzystać ze świadczeń socjalnych. Choć samorządy zmobilizowały do tego wszystkie możliwe siły, w gminach takich jak Lublin, gdzie uchodźców są tysiące, nie było możliwości rozładować olbrzymich kolejek, jakie ustawiły się przed punktami rejestracyjnymi, choć uruchomiono ich, aż sześć. Tylko pierwszego dnia w Lublinie nadano ponad 270 numerów PESEL.

Od piątku dla usprawnienia tego procesu wprowadzono więc zapisy, na konkretny dzień i godzinę. – Wczorajsze oraz dzisiejsze doświadczenia pokazały, że ograniczenia sprzętowe, czyli za mała liczba skanerów do linii papilarnych, których do tej pory nie otrzymaliśmy od rządu, znacząco wpływają na prowadzoną obsługę na uruchomionych stanowiskach do nadawania numeru PESEL. Cały czas czekamy na obiecaną dostawę tego rodzaju urządzeń. Zgłosiliśmy zapotrzebowanie na 30 skanerów, nie otrzymaliśmy jeszcze ani jednego. Wykorzystujemy zatem sprzęt, który dotychczas służył do obsługi procesu wydawania dowodów osobistych, a który byliśmy w stanie przesunąć z innych stanowisk zajmujących się zadaniami z zakresu ewidencji ludności.

Jest on jednak niewystarczający. Dlatego do momentu otrzymania oczekiwanego sprzętu od rządu, wprowadzamy zmiany w obsłudze nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Jako rozwiązanie tymczasowe od jutra wprowadzamy zapisy, a z początkiem tygodnia obsługę koncentrujemy w trzech lokalizacjach. Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązanie usprawni obsługę, zminimalizuje kolejki, a przede wszystkim da gwarancję załatwienia formalności w ustalonym terminie – tłumaczył w czwartek Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin, który został Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi.

Zapisy prowadzone są teraz w trzech miejscach: Centrum Obsługi Obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88, BOM przy ul. Wieniawskiej 14 i BOM przy ul. Filaretów 44. – W celu umówienia wizyty nie ma konieczności obecności całej rodziny, wystarczy jeden jej członek, który zapisze daną grupę osób. Może być to również osoba, która przyjęła obywateli Ukrainy pod swój dach – wskazują urzędnicy.

Szkoły otwarte na ukraińskich uczniów

W Lublinie i Świdniku jest już ponad 1300 ukraińskich uczniów i przedszkolaków, w tym przeszło 1100 w samym Lublinie – w tym 140 dzieci w przedszkolach, 943 uczniów w szkołach podstawowych, 22 uczniów w liceach oraz 3 w technikach. I z dnia na dzień ich przybywa. – Na bieżąco analizujemy sytuację i obserwując liczbę dzieci z Ukrainy reagujemy na aktualne potrzeby w zakresie przyjmowania ich do miejskich szkół i przedszkoli. W ramach posiadanych możliwości zwiększamy liczbę miejsc w placówkach, aby zapewnić nowym uczniom kontynuowanie edukacji, ale także objąć je opieką pedagogiczno-psychologiczną i pomocą językową – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Dla uczniów, którzy wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, są organizowane oddziały przygotowawcze, w których nasi nauczyciele są wspomagani przez osoby władające językiem ukraińskim, a uczniowie mają także dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

W Lublinie oddziały przygotowawcze działają w dwóch placówkach – w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kosmowskiej dla uczniów podstawówek i w ZSE in. Vetterów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W ubiegły piątek Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków, gdzie uczy się już 72 dzieci z Ukrainy odwiedził minister edukacji Przemysław Czarnek. Rozmawiał z dziećmi polskimi i ukraińskimi. Wręczył im drobne upominki, a dyrektor szkoły Danucie Nowakowskiej-Bartłomiejczyk „Dyplom uznania”.

Uchodźców wciąż przybywa

Choć fala uchodźców powoli maleje, codziennie do naszych miast docierają setki Ukraińców. W Lublinie schronienie znalazło już ponad 10 tys. osób. Większość pod swój dach przyjęli lublinianie. Miasto uruchomiło już 16 interwencyjnych punktów noclegowych dla ponad 2 tys. osób. W rezerwie są kolejne lokalizacje gotowe do uruchomienia w miarę potrzeb. Koordynacją zapewnienia wyżywienia oraz opieką nad osobami szukającymi tam schronienia zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszami. W Lublinie w pomoc uchodźcom zaangażowanych jest już ok. 2 tys. wolontariuszy (w tym 462 tłumaczy). To im należą się największe słowa uznania. Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który koordynuje akcję pomocową w mieście, poszukuje następnych. Zwłaszcza osób posługujących się językiem ukraińskim lub rosyjskim. – Wszystko pokażemy, nauczymy, zaopiekujemy się, poznamy ze wszystkim i wszystkimi. Podpisujemy umowy wolontariackie, zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. I jesteśmy naprawdę fajnym zespołem – zapewniają aktywiści z LSKPM. – Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://tiny.pl/9l279. Odezwiemy się do Ciebie wtedy, gdy będziemy potrzebować Twojej pomocy – wyjaśniają.

W Lublinie działają dwa punkty wydawania paczek żywnościowych i suchego prowiantu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Pierwszy punkt znajduje się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Al. Zygmuntowskich 4 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Drugi znajduje się przy ul. Popiełuszki 35 a i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-12.00. W punktach zaopatrywać się również mogą osoby, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy, a pod numerem telefonu 882 431 094 można zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne ukraińskim rodzinom. Można także dzwonić na numer Caritas Archidiecezji Lubelskiej 451 168 789. – We wskazanych miejscach nie jest prowadzona zbiórka żywności od mieszkańców – przypomina lubelski Ratusz. – Tę koordynuje Polski Czerwony Krzyż. Numer kontaktowy do PCK: 81 532 08 27, a aktualne informacje o zbiórce potrzebnych rzeczy dostępne są na stronie organizacji.

Od ubiegłego tygodnia, w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, organizacje pozarządowe pomagające uchodźcom mogą ubiegać się o finansowe wsparcie od państwa.

Nasze miasta i mieszkańcy pomagają na miejscu, ale również konwoje z najbardziej potrzebnymi produktami jadą na Ukrainę. Wśród nich jest też pomoc humanitarna, która dociera do Lublina z zagranicy. Do ubiegłego piątku do Koziego Grodu trafiło już ponad 40 takich transportów z Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch. Bardziej od darów oczekiwane jest jednak, by państwa Zachodu przyjmowały do siebie więcej uchodźców, bo te liczby, póki co, nie są imponujące.

Już można składać wnioski

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców mogą starać się o rządowe wsparcie. Przysługuje im 40 zł dziennie od każdej zakwaterowanej osoby. W Świdniku nabór wniosków o wypłatę tych świadczeń rusza już dziś, 21 marca.

Wzory wniosków można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej. Należy w nich podać informacje dotyczące m. in. okresu w jakim zostało udzielone zakwaterowanie wraz z wyżywieniem oraz imię i nazwisko, PESEL osoby, której udzielono zakwaterowania. Na weryfikację złożonych wniosków urząd będzie miał miesiąc, a po otrzymaniu środków finansowych na ten cel z Funduszu Pomocy, będzie realizował wypłaty. Świadczenie będzie wypłacane z dołu za faktyczny czas pobytu uchodźców, ale nie dłuższy niż 60 dni.

Nie dajmy się poróżnić

Pomagamy naprawdę wspaniale, co dostrzega cały świat. Zaczynają się pojawiać jednak różne głosy i coraz więcej fake newsów, które próbują nas poróżnić. Nie dajmy złamać naszej solidarności, bo patrząc na to, co Putin robi na Ukrainie i na manifestację, jaka odbyła się w ubiegłym tygodniu pod symbolem „Z” na moskiewskich Łużnikach, przypominającą wiece jakie odbywały się w latach 30-tych ubiegłego wieku w niemieckiej Norymberdze, widać, że w Rosji nasila się, ideologia skrajnego, agresywnego, groźnego nacjonalizmu. By ją zatrzymać demokratyczny świat musi się zbroić, ale przede wszystkim musi być zjednoczony. RD

DZIAŁAJĄCE INFOLINIE I NUMERY WSPARCIA W LUBLINIE

+48 533 39 15 69 – numer telefonu dla osób przybywających z Ukrainy, pod którym wolontariusze udzielają informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

81 466 10 00 – Contact Center Urzędu Miasta Lublin – numer, pod którym prowadzony jest nabór wolontariuszy do obsługi miejskich punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, a także przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców dotyczące możliwości udostępnienia pokoju, mieszkania czy domu na czasowy pobyt dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie;

882 431 094 – numer, pod którym osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne ukraińskim rodzinom;

666 688 439 – numer, pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na karmę, wodę i wyposażenie dla zwierząt, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie;

81 466 25 08 – informacja dla pracodawców, którzy chcą zgłosić możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy;

665 500 410 – numer kontaktowy do Straży Miejskiej;

81 532 08 27 – Polski Czerwony Krzyż;

451 168 789 – Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here