Rejestr umów bez tajemnic

Starostwo Powiatowe w Świdniku opublikowało wykaz wszystkich umów, jakie zawarło na przestrzeni ostatnich pięciu lat. To pokłosie interpelacji, którą przed kilkoma miesiącami składała radna Edyta Lipniowiecka i obietnicy złożonej przez starostę Łukasza Reszkę.

W grudniu ubiegłego roku powiatowa radna Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa), zwróciła się do władz powiatu z prośbą o udostępnienie wykazu wszystkich umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Świdniku, w okresie od grudnia 2018 do grudnia 2020 roku. Prosiła, aby spis zawierał szczegółowe informacje dotyczące umów o pracę, umów zleceń oraz usług zamawianych przez starostwo (w tym m.in. nazwy zleceniobiorców, zakres zleceń, przedmiot umów, termin realizacji i rozliczeń, okres i kwoty, na jakie zostały zawarte).

Pod koniec stycznia tego roku radna otrzymała odpowiedź na swoją interpelację. Wówczas władze starostwa zapowiedziały, że przygotowany zostanie elektroniczny rejestr wszystkich umów zwartych przez powiat od 2015 roku, bo właśnie od tego czasu taki spis jest prowadzony, ale do tej pory funkcjonował tylko w formie papierowej.

– Nie jest to obowiązek, ale nie mamy żadnych tajemnic i to opublikujemy, oczywiście stosując się do przepisów RODO. Tam gdzie będzie to potrzebne, będziemy anonimizować dane – mówił wówczas starosta Łukasz Reszka (PiS).

W ubiegłym tygodniu powiat informował, że spis umów jest już gotowy i od piątku (9 kwietnia) będzie dostępny w internecie. Sprawdziliśmy – jest. Można go znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdniku, w zakładce „Sprawozdania”. (w)