Rekordowa pula na inwestycje

Budżet na 2023 r. radni gminy Kamień przyjęli jednogłośnie. Rekordowo dużo pieniędzy, prawie 15 mln zł, przeznaczono na inwestycje.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kamień gościł Jarosław Jasina, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie. Przedstawił on radnym informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Kamień za 2022 r. Po tym sprawozdaniu Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, podkreślał, że liczba przestępstw zmniejsza się i wyraził nadzieję, iż ta „spadkowa tendencja” będzie utrzymywała się też w 2023 r. Radni jednogłośnie uchwalili program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Najważniejsza podjęta przez nich uchwała – także jednomyślnie – dotyczyła budżetu na 2023 r. Dochody gminy Kamień zaplanowano na 27 mln zł (w tym bieżące 17,7 mln zł, majątkowe 9,3 mln zł), wydatki na 30,1 mln zł (w tym bieżące 15,4 mln zł, majątkowe 14,6 mln zł), a deficyt na 3,1 mln zł. Na oświatę gmina Kamień wyda w tym roku 7,3 mln zł (z czego 4,6 mln zł to subwencja oświatowa), a na opiekę społeczną 3,6 mln zł (z czego 2,3 mln zł to dotacja ministerialna).

Podczas sesji wójt Stocki pochwalił się, że w tym roku aż co druga złotówka z gminnej kasy będzie przeznaczona na inwestycje (poniżej lista planowanych do realizacji w 2023 r. przedsięwzięć). Pochłoną one 14,6 mln zł. Na zakończenie obrad gospodarz gminy Kamień oznajmił, że samorząd sprawnie poradził sobie z dystrybucją węgla w preferencyjnej cenie (2 tys. zł) w ramach pierwszego etapu tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.

– Obyło się w zasadzie bez skarg ze strony mieszkańców – stwierdził wójt Stocki. – Nie było obiekcji ani co do ilości, ani co do jakości węgla, który zamawialiśmy w Bogdance. Od 3 stycznia przyjmujemy wnioski o węgiel w preferencyjnej cenie z drugiego rozdania. (mo)

Inwestycje zaplanowane w gminie Kamień w 2023 r.:

modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie; budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Gminne Centrum Kultury; budowa PSZOK w Kamieniu; rozbudowa sieci wodociągowej; przebudowa przepompowni ścieków; budowa chodników w Strachosławiu i Kolonii Kamień; przebudowa dróg w Haliczanach, Pławanicach, Kamieniu (ul. Klonowa), Kolonii Kamień; przebudowa instalacji elektrycznej w szkole w Kamieniu (kolejny etap); budowa oświetlenia ulicznego w Rudolfinie, Ignatowie Kolonii; rewitalizacja figury Najświętszej Marii Panny w Strachosławiu; budowa placów zabaw w Andrzejowie, Natalinie (przy zbiorniku wodnym), Mołodutynie (przy świetlicy); zakup przyczepy do ciągnika i zbiornika na paliwo; renowacja ogrodzenia przy świetlicy w Ignatowie Kolonii; remont dachu świetlicy w Pławanicach; utwardzenie placu i budowa chodnika przy świetlicy w Wolawcach; budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kamieniu.

News will be here