Rekordowy budżet starostwa

186 mln zł – dochody, a 188 mln zł – wydatki. Prawie 1,6 mln zł deficytu i niespełna 2,5 mln zł zaplanowanych kredytów oraz pożyczek. Blisko 60 mln zł z kolei ma być przeznaczone na inwestycje. Tak w skrócie przedstawia się projekt budżetu powiatu krasnostawskiego na 2024 rok.

15 listopada br. zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi finansów publicznych, zarząd powiatu krasnostawskiego złożył u przewodniczącego rady projekt budżetu na 2024 rok. Dokument, w celu wydania opinii, wysłano również do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przyszłoroczny budżet starostwa zapowiada się na rekordowy. Dochody zostały zaplanowane na 186 409 587 zł i są o 19,21 proc. wyższe od przewidywanego wykonania za bieżący rok. Wydatki natomiast mają wynieść 188 007 623 zł i będą wyższe o 12,54 proc. od planowanego wykonania za 2023 rok. Co istotne dochody bieżące mają być wyższe od wydatków bieżących, dzięki czemu powstanie nadwyżka operacyjna.

Blisko 60 mln zł starostwo zamierza wydać na inwestycje, tj. o prawie 25 proc. więcej niż w bieżącym roku. 2024 jest rokiem wyborczym, więc nic też dziwnego, że tak dużo funduszy zarząd powiatu chce wydać na realizację różnych przedsięwzięć w niemalże wszystkich gminach, które wchodzą w skład powiatu. Projekt budżetu przewiduje również deficyt w wysokości 1 598 036 zł. Deficyt w kwocie niespełna pół miliona złotych starostwo chce pokryć z pieniędzy, które znajdują się na rachunkach projektów unijnych. Pozostałą kwotę zamierza uregulować z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek. Władze powiatu zaplanowały ich zaciągnięcie na łączną kwotę 2 475 000 zł.

Jeśli chodzi o inwestycje, przeważają przedsięwzięcia drogowe. Powiat chce kontynuować rozpoczęte zadania, m.in. przebudowę drogi z Rudnika do Chorupnika, rozbudowę ponad 2,5-kilometrowego odcinka z Susznia do Tarnogóry Kol. i 2,4 km drogi Majdan Krzywski – Kol. Krzywe, czy też dalszy remont drogi z Wólki Orłowskiej w kierunku Skierbieszowa. Z nowych przedsięwzięć w 2024 r. rozpocznie się rozbudowa: drogi powiatowej Brzeziny – Majdan Surhowski – Franciszków – Orłów Murowany – Izbica (3,5 km), drogi Bzite – Zosinek (II etap). W Krasnymstawie powiat zaplanował budowę chodnika na ul. Witosa, przez Rudkę w kierunku do Siennicy Królewskiej Dużej, o co wielokrotnie zabiegali mieszkańcy obu miejscowości. Na przyszły rok jest też zaplanowana przebudowa ponad 700-merowego odcinka ul. Piłsudskiego w mieście. (d)

News will be here