Remont Garnizonowej w październiku

Urząd Miejski we Włodawie rozstrzygnął przetarg na remont ulicy Garnizonowej. Długo oczekiwane przez mieszkańców prace rozpoczną się już na początku października.


– O remont ulicy Garnizonowej mieszkańcy zabiegali od wielu lat – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Dlatego też ogłosiliśmy przetarg na jej gruntowną przebudowę. Prace rozpoczną się tuż po podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym Włodawa Sp. z o.o., które złożyło najkorzystniejszą ofertę.

Pierwszy etap remontu obejmuje wymianę nawierzchni na całej długości ulicy Garnizonowej, od skrzyżowania z ul. Szpitalną i ul. Saperów, do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Ustawione zostaną również nowe krawężniki. Kolejne etapy prac obejmują m.in. remont chodników i zjazdów do posesji.

Prace remontowe w mieście trwają także na ulicy Sanguszki. Przy tzw. małej targowicy, nazywanej dawniej „chomątem”, wybudowano już nowy chodnik. Na odcinku jezdni do ulicy Sokołowej położono również nową nawierzchnię z kostki brukowej. Aktualnie trwają przygotowania do wymiany pozostałej części jezdni i naprawy chodnika po drugiej stronie ulicy. (a)